Na javnom savjetovanju uskoro će se naći nacrt prijedloga strateškog plana „Rijeka Pametan grad“ za razdoblje 2019.-2020. godine. Pojam Pametan grad, eng. Smart City, može se definirati kao model razvoja grada putem korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kako je na gradonačelnikovom kolegiju kazao ravnatelj Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić, Grad Rijeka je već prepoznat kao pametan grad temeljem niza provedenih projekata te posjeduje respektabilnu tehničku infrastrukturu koja je preduvjet za realizaciju projekata.

Naime, od 1993. do 2017. godine Grad Rijeka je realizirao više od 250 projekata koji se mogu podvući pod koncept Pametnog grada, puno ranije nego je taj koncept postao dio strateških odrednica Europske unije. Jedan od tih projekata je i, primjerice, projekt pametnih semafora, prvi takav projekt upravljanja prometom u Hrvatskoj.

S obzirom na to da je utemeljen na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, kazao je gradonačelnik Obersnel, ne radi se o novoj strategiji, već više o akcijom planu. Stoga ovaj strateški plan
čini i lista realno ostvarivih projekta u naredne dvije godine s obzirom na tehničke i ljudske kapacitete, a lista će se dodatno usklađivati s mogućnostima proračuna Grada Rijeke i raspoloživim europskim sredstvima.

U procesu izrade Strateškog plana odrađeno je sedam radionica, na kojima su obrađene teme Pametni ljudi, Pametna uprava, Pametan život, Pametan okoliš, Pametna mobilnost, Pametna ekonomija te provedba
projekta Smart Ri, odnosno Centra kompetencija za pametne gradove (CEKOM), koji čeka odobrenje za financiranje iz europskih fondova. Za razliku od sličnih planova, Strateški plan „Rijeka Pametan grad“ ostvaren je bez vanjske konzultantske pomoći. Podrška za unaprijede usluge građanima doći će kroz odobren EU projekt
Digital Cities Challenge (Digitalni izazovi gradova).