U Galeriji Juraj Klović u sklopu projekta „Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima“ svečano je otvorena izložba likovnih radova starijih osoba, nastalih na radionicama u domovima za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, „Volosko“ Opatija i „Mali Kartec“ Krk.

Izložba je otvorena kratkim predstavljanjem projekta i
dosadašnjih rezultata, te zahvalom sudionicima i volonterima. Zajedno je
izloženo je preko 70 likovnih i kiparskih radova.

Projekt „Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima“ usmjeren
je prevenciji nasilja i zaštiti osoba starije životne dobi te njihovom
aktivnijem uključivanju u zajednicu. Projekt je financiran od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi ga
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u partnerstvu s Centrom
tehničke kulture Rijeka, Centrom za osnaživanje djece i odraslih – ELAN
savjetovanje, Centrom za socijalnu skrb Rijeka, Domom za starije osobe
„Kantrida“ Rijeka, Domom za starije osobe „Volosko“ Opatija i u suradnji s
Domom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk.

U prilogu pogledajte kako je proteklo
otvaranje izložbe.