Radio
Rijeka je započela s emitiranjem 16. rujna 1945. godine riječima „Ovdje Radio
Rijeka – Qui Radio Fiume“. Mjesto rođenja bilo je Volosko odakle se kasnije
preselila u Rijeku, najprije na Kozalu, a onda u Guvernerovu palaču. Danas je
Radio Rijeka među deset najslušanijih radijskih programa u Hrvatskoj, kao malo
koji regionalni radijski program.