Semafor, promet

Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za 2009. godinu i Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za razdoblje siječanj-svibanj 2010. godine kao i Izvješće o pripremnim i provedbenim aktivnostima Policijske uprave Primorsko goranske za turističku sezonu 2010. godine iznijeli su Goran Gašpert, načelnik sektora policije i Željko Kruneš, načelnik sektora kriminalističke policije.

Kako su prenijeli predstavnici MUP-a 2009. godinu obilježio je pad kriminalnih radnji i prekršaja. Najveći broj počinitelja prekršaja bio je pod utjecajem alkohola, a najčešći uzrok svađa, vika i galama i to najvećim dijelom u užem centru grada i na trgovima.

U protekloj godini na području Rijeke zabilježeno je 1586 prometnih nesreća s 13 poginulih osoba, od čega 6 pješaka. Premda je broj poginulih velik, on je ipak manji nego 2008. Godine, a valja naglasiti da su u prvih pet mjeseci ove godine smrtno stradale samo tri osobe. Uzrok nesreća je većinom velika brzina, alkohol i nepažnja. Policija je kao i uvijek do sada naglasak stavila na preventivu i provođenje represivnih akcija. Ono što zabrinjava je da se u prometu javlja sve veći broj neregistriranih vozila, pa je u prvih pet mjeseci prilikom redovnih kontrola čak 647 vozača zatečeno u neregistriranim vozilima, kojih prema podatcima policije ima 10.076.

Više na Rijeka.hr

Kalendar događanja