undefined

Prema
riječima pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sande Sušanj,
suvremeno društvo suočeno je s niskom razinom političke pismenosti mladih,
jačanjem netolerancije i isključivosti te nedostatkom znanja i vještina
potrebnih za svakodnevni život. Rezultati istraživanja pokazuju nisku razinu
participacije mladih u zajednici. Istraživanje na temu „Mladi u vremenu
krize“  provedeno 2013. g. pokazalo je kako upravo učenici čine skupinu
mladih s najnižom razinom političke osviještenosti, niskom razinom sudjelovanja
u volonterskim aktivnostima te izostanak percepcije volonterstva kao načina za
rješavanje konkretnih problema u zajednici.

Premda je Ministarstvo obrazovanja svojedobno pokrenulo inicijativu
eksperimentalnog uvođenja Građanskog odgoja u 8 razrede osnovnih škola, ništa
nije napravljeno, a kako je kazao gradonačelnik Vojko Obersnel, vidjeli smo
kako je prošla i Kurikularna reforma, stoga je uvođenje Građanskog odgoja i
obrazovanja ključno ukoliko želimo ojačati društvenu i političku participaciju
građana, poštivanje ljudskih prava, osnažiti međukulturno razumijevanje i
demokraciju, razvijati volonterstvo i aktivizam te međuljudske odnose i održivi
razvoj.

„Interes za
ovaj riječki jedinstveni program u Hrvatskoj pokazale su druge jedinice lokalne
samouprave, pa čak i županije, stoga jedva čekam rezultate mjerenja koje će se
provesti i na kraju školske godine“ kazao je gradonačelnik te dodao kako je što
se tiče nadstandarda izvannastavnih aktivnosti u osnovnom školstvu, Rijeka s
čak tri programa; „Rijeka pliva“ – gdje sva djeca II. razreda osnovnih škola
uče plivati, projekt „Moja Rijeka“ te „Građanski odgoj i obrazovanje“ daleko
iznad drugih gradova u Hrvatskoj. Stoga je na kolegiju odlučeno je da Grad
Rijeka školske 2016./2017. godine učenicima omogući pohađanje Građanskog odgoja
i obrazovanja eksperimentalno u petim razredima u 6 škola (OŠ Dolac, OŠ Nikola
Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ San Nicolo, OŠ Trsat, OŠ Vežica).

Uvođenje
Građanskog odgoja i obrazovanja eksperimentalno u samo šest škola olakšat će
mjerenje početnog stanja znanja i vještina kod 84 učenika koji će u ovoj
školskoj godini pohađati GOO. Isto će se mjerenje provesti i na kraju školske
godine. Također, to ispitivanje će se provesti i kod kontrolne skupine njihovih
vršnjaka koji ove školske godine neće pohađati GOO u tih šest škola,  kako
bi se mogao utvrditi realan napredak koji je ostvaren te dobiti preciznije
rezultate. S provoditeljima programa organizirat će se mjesečne
supervizije i sastanci te razmjenjivati iskustva, kako bi se lakše svladali
izazovi koji se nametnu pri provedbi. Za ovu izvannastavnu aktivnost vlada veliki
interes pa se primjerice u OŠ San Nicolo od 18 učenika petog razreda čak njih
17 odlučilo za ovu aktivnost.

S obzirom na
to da je već tiskan udžbenik na hrvatskom i talijanskom jeziku  i 
provedena edukacija nastavnika Grad Rijeka za ovu školsku godinu financirati
provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u ukupnom
iznosu od 13.860,00 kuna.