Radovi su planirani u sklopu komunalnih prioriteta VMO Kozala za 2009.

(D.Š.)

Oznake