Upravo se u Osječkoj ulici iznad broja 50 sanira kolnik i u potpunosti se vraća u funkciju. Danas je naime, na tom dijelu ceste u samom trupu kolnika došlo do puknuća vodovodne cijevi, pa je kvar otklonjen.

Odmah nakon popravka cijevi krenulo se s radovima
na sanaciji samog kolnika i njegovo dovođenje u funkciju, kada je su i
snimljene ove fotografije.

(D.I.)