Sanacija kolnika

Osim što će se djelomično sanitari Mihačeva draga,
uredit će se i prilaz ispod vijadukta, u skladu sa stavkom plana
prioriteta MO Škurinjska Draga za 2014. godinu (dodatna stavka).

Radove
izvodi tvrtka Kvarner graditeljastvo  d.o.o. Predviđa se da će radovi
trajati tri dana, što će ovisiti o vremenskim uvijetima.

(D.I.)

Kalendar događanja