Velika tržnica u Rijeci smještena je u samom centru grada.
Njena povijest datira od kraja 19. stoljeća, kada je na njenom današnjem
prostoru bila samo zgrada Ribarnice, koja je imala pripadajuću obalu. Uskoro se
nameće potreba za širenjem tržnice te se na istom mjestu grade još dva paviljona
koja koristimo i danas. Zdanje Ribarnice i dvaju paviljona bogato je detaljima
i predstavlja, za ono vrijeme, vrlo osebujnu i modernu arhitekturu. No, naša
priča bavi se suvremenom riječkom tržnicom.

Kako živi Velika riječka tržnica, njeni prodavači i kupci, pogledajte u video reportaži.