Cilj akcije Rijeka bez barijera je na podizanje svijesti
građana i građanki o problemima koje arhitektonske prepreke te vozila parkirana
na pločnicima predstavljaju za određene skupine pješaka (osobe s invaliditetom,
roditelji s dječjim kolicima, starije osobe). Označavanjem arhitektonskih
barijera naljepnicama, koje otežavaju svakodnevicu brojnim građanima, željelo
se ukazati na važnost prilagođavanja različitih institucija skupinama koji se,
primjerice, ne mogu kretati stepenicama. U isto vrijeme na nepropisno parkirana
vozila, najčešće ona koja su parkirana na pločnicima, postavljeni su letci s
informacijama o prepreci koju takva vozila predstavljaju te načinu na koji
onemogućavaju slobodno kretanje pješacima, s ciljem senzibilizacije samih
vozača.

Tijekom akcije na štandu na Korzu, volonteri su također građanima
dijelili letke i naljepnice, koje su sami mogli zalijepiti ili ostaviti na
automobilima te su im pružili informacije o tome što su arhitektonske barijere
i s kojim se problemima određene skupine zbog njih susreću te na koji način
one, određenim skupinama, predstavljaju, često teško savladivu, prepreku ka
punom uključenju i sudjelovanju u životu zajednice, posebice osobama s
invaliditetom. Vizualnim označavanjem nepristupačnih mjesta u širem centru
grada ujedno je stavljen naglasak na potrebu za jačim angažmanom institucija po
ovome pitanju, ali i potrebe individualnog promišljanja kod vozača, vlasnika
ugostiteljskih i poslovnih prostora i sl.

U akciji Rijeka bez barijera sudjelovali su brojni
volonteri, građani, ali i učenici Prve riječke hrvatske gimnazije, Srednje
talijanske škole, Ekonomske škole Mije Mirkovića, Učeničkog doma Podmurvice te
Strojarsko – brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja.  Mladi građani, budući donositelji odluka i
aktivni društveni sudionici, na taj način su također stekli uvid u ovaj, još
uvijek nedovoljno naglašen problem, što cijeloj akciji, ali i kampanji Hrvatska
volontira daje dodatnu težinu, jer se kroz ovakve aktivnosti stvaraju
odgovorni, educirani i informirani ljudi, koji su svakako zalog bolje, a za
ranije navedene skupine, možda i lakše budućnosti.

Štand na Korzu postavljen je i sutra, 19. svibnja te se ovim
putem pozivaju svi zainteresirani građani da dođu i informiraju se kako o samoj
akciji, tako i o ovome problemu.