U sklopu projekta Build Up Skills Croatia, ili skraćeno Croskills, održano je 21. i 22. studenog u opatijskom Hotelu Bristol treće nacionalno savjetovanje na temu izobrazbe građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

Uz posljednju u nizu, energetsku obnovu OŠ „Nikola Tesla“ za koju je Grad Rijeka kao
osnivač osigurao 3,4 milijuna kuna, dok je iz Europskog fonda za regionalni
razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvojeno nepovratnih
3,7 milijuna kuna, riječka gradska uprava ostvarila je pravo i na bespovratna
sredstva za energetsku obnovu još tri objekta – školu i dva vrtića, na osnovi
javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iz 2015. godine.

Prema riječima gradonačelnika Vojka Obersnela na jučerašnjem predstavljanju radova na OŠ Nikola Tesla, trenutno je u
fazi realizacije oko 30 projekata energetske obnove riječkih vrtića i škola,
ukupne vrijednosti 68,5 milijuna kuna. Od toga se 27,5 milijuna kuna osigurava
iz fondova, dok se ostatak odnosi na proračunska sredstva grada.

Za 19 projekata već su odobrena bespovratna sredstva, a dio
je u fazi prijave na natječaj čiji će se rezultati znati početkom ljeta. Ukupna
vrijednost tih projekata je 12,5 milijuna kuna, od kojih se 7,6 milijuna kuna
osigurava iz europskih fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, a 4,9 milijuna iz riječkog proračuna.

Za projekte koji su u fazi prijave predviđa se ukupno 56
milijuna kuna, od toga 19,9 iz europskog fonda, a 35,9 milijuna kuna iz
gradskog proračuna.

Rijeka je najuspješnija u projektima energetske obnove
zgrada jer se u taj posao krenulo vlastitim sredstvima – izdvajanjem iz
spomeničke rente za obnovu fasada u središtu grada, a zatim korištenjem
sredstava fonda te edukacijama predstavnika stanara i privatnih vlasnika.

Također, na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za obnovu višestambenih zgrada prijavljeno je 130 zgrada u Rijeci
u koje će biti uloženo oko 210 milijuna kuna, od kojih 137 milijuna kuna
bespovratna novca. Po riječima v. d. direktora Fonda Ljubomira Majdandžića, Hrvatskoj
je iz europskih sredstava na raspolaganju 70 milijuna eura za energetsku obnovu
višestambenih zgrada i obiteljskih kuća do 2020. godine.

Kalendar događanja