Horvatska domovina

Pjesnik Antun Mihanović živio je i radio u Rijeci od 1823. do 1836. godine, a pjesma koja počinje poznatim stihovima Lijepa naša domovino objavljena je u Gajevim Novinama horvatskim 1835. godine, da bi kasnije bila proglašena hrvatskom himnom.

Sušačka revija, časopis koji donosi dvadesetak sušačkih, riječkih, primorskih i goranskih priča, u novome broju objavljuje i priču o Peteru Salcheru koji je u Rijeci dokazao postojanje zvučnog zida, zatim kako su i kada prva računala stigla u Rijeku, te kako je akademik Boris Kamenar sa Sušaka sudjelovao u pronalasku čuvenog Sumameda.

 

Rijeka, rodni grad hrvatske himne, pripremila Larissa Smokvina (4’42”)

Izvor: Radio Rijeka