U utorak, 30. svibnja, održalo se otvorenje helidroma smještenog na području Delte, nedaleko od zgrade Vodovoda i kanalizacije te uređaja za pročišćavanje. Grad Rijeka i Rijeka promet uredili su helidrom na Delti na koji će slijetati helikopteri u sklopu pružanja hitne helikopterske medicinske pomoći. Ukupni trošak zahvata iznosio je 312.500,00 kuna.

Lokacija na Delti odabrana je
nakon niza terenskih i stručnih sastanaka s predstavnicima Hrvatske vojske,
Zavoda za hitnu medicinu i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke kao
optimalna za sigurno slijetanje i uzlijetanje prilikom hitnih medicinskih
letova.

S obzirom na to da se lokacija
dijelom nalazi na pomorskom dobru te na cestovnu i željezničku infrastrukturu u
zoni planiranih zahvata, Grad Rijeka je ishodio pozitivna mišljenja od
Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrane te suglasnosti Hrvatskih cesta
d.o.o. i HŽ Infrastrukture d.o.o., kao i suglasnosti Luke Rijeka d.d. i Lučke
uprave Rijeka.

Lokacija je izvrsno odabrana jer
na nju helikopteri mogu slijetati po svakom vremenu, a to su uostalom potvrdili
i piloti, koji su, kako je rekao Obersnel, već obavili nekoliko desetaka
slijetanja u probnom periodu. Konačna lokacija helidroma bit će određena kada
se dovrši nova bolnica.

Otvaranju su prisustvovati
gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, njegov zamjenik Marko Filipović, pročelnik
Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke Mladen Vukelić, ravnatelj
Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Davor Vukobrat te
izaslanik potpredsjednika Vlade i Ministarstva obrane brigadir Michael
Križanec.