Glazbeni vrtuljak i Irish Maiden zagrijali publiku na Korzu

Kreativno edukativni centar Glazbeni vrtuljak je udruga koja se bavi
organiziranjem aktivnosti djece predškolske i školske dobi u umjetničkim
grupama. Udruga okuplja djecu i mladež kroz razne oblike umjetničkog
stvaralaštva i edukacije. Uz kreativne radionice, dječje zborove Male
tratinčice, Tratinčice i vokalnu skupinu Torretta, u Glazbenom vrtuljku odvija
se i program pod nazivom Mala škola pjevanja za grupni ili individualni rad sa
solistima. Vokalni mentori Male škole pjevanja su Elena Tomeček Zdjelar, Ana
Matušan, Katarina Jurić i Suzana Šefanić.

Irish Maiden je prva škola tradicionalnog irskog plesa u Hrvatskoj koju je
osnovao Irac Paul O’Grady. U sklopu škole svake srijede u Rijeci se održava
plesni tečaj. Glavni je cilj u Irish Maiden plesnoj školi zabava kroz ples, te
ugodno druženje uz dobru rekreaciju. Na Rijeka Adventu polaznici su otplesali
nekoliko tradicionalnih plesnih figura.