Veleučilište u Rijeci obilježilo je 15. godišnjicu rada i postojanja. Na Svečanoj sjednici prisutni su bili mnogi gosti iz javnog, sveučilišnog i kulturnog života, koji su poželjeli riječkom Veleučilištu još puno uspjeha u daljnjem radu. Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice zaslužnim institucijama te dekanove nagrade za najuspješnije studente Veleučilišta u protekloj akademskoj godini.

Veleučilište u Rijeci započelo je s radom akademske godine
1998./99. te spada među mlada visoka učilišta. Osnovano je na temelju Uredbe
Vlade Republike Hrvatske. Ima sjedište u Rijeci, snažnom visokoškolskom
središtu, gdje uz Veleučilište djeluje i Sveučilište.

„Najznačajnija prednost Veleučilišta u Rijeci raznovrsnost
je studijskih programa prilagođenih potrebama šireg okruženja, usmjerenih na
praktične kompetencije i primijenjena znanja studenata prilagođena zahtjevima
različitih gospodarskih i drugih subjekata“, ističe dekan Veleučilišta
u Rijeci, prof.dr.sc. Dušan Rudić.

Danas Veleučilište u
Rijeci
ima devet stručnih studijskih programa te pet specijalističkih
diplomskih stručnih studija. Na početku akademske godine 2012./2013. riječko
Veleučilište brojilo je oko 3.500 studenata, a prostori Veleučilišta nalaze se
ne samo u Rijeci, već i Pazinu, Poreču, Puli i Ogulinu. Veleučilište u Rijeci
stalno zapošljava oko 90 djelatnika, od kojih 60 čine profesori, a također
Veleučilište ima oko 100 vanjskih suradnika, koji sudjeluju u izvođenju nastave
već dugi niz godina.

Veleučilište u
Rijeci postalo je nakon 15 godina jedno snažno i kvalitetno visoko učilište u
svojoj kategoriji
„Veleučilište u
Rijeci postalo je nakon 15 godina jedno snažno i kvalitetno visoko učilište u
svojoj kategoriji. Temeljna misija i vizija Veleučilišta je da je ono jedan
drugi stup hrvatskog visokog školstva, stručni studiji i specijalistički
diplomski stručni studiji su naša osnovna programska djelatnost“, rekao je
dekan te nastavio:

„Najnovija
vrednovanja kvalitete govore da je Veleučilište u Rijeci nakon 15 godina
uspostavilo sve osnovne elemente, donijelo sve akte, razvilo se u suradnji s
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Agencijom za znanost i visoko
obrazovanje, uz suradnju s gospodarskim subjektima u gradu Rijeci, Primorsko –
goranskoj, Istarskoj te Ličko – senjskoj županiji, gdje imamo svoje studije.“

Veleučilište u
Rijeci
nastavlja sa svojim uspješnim radom, u kojem je temeljna zadaća
izobrazba stručnjaka usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na praksi i
pružanju stručnih znanja za pojedino područje interesa.

Foto: Ljiljana Mamić Pandža