Rukopis

Od 53 pristigla rukopisa ocjenjivačka komisija u sastavu Tomislav Kovačević (Crikvenica), Fikret Cacan (Zagreb), Vasil Tocinovski (Skopje-Rijeka), Nikola Šimića Tonin (Zadar) i Valerio Orlić (Rijeka) rukopis pod šifrom „Lula“ ocjenila je najboljim.

Dobitniku prvoga mjesta biti će tiskana knjiga, rad će se predstaviti
u časopisu društva i na mrđunarodnom književnom festivalu ”Dani
prijatelja knjige” početkom studenog u Rijeci, a autora će se pozvati na suradnju s društvom.

Pet rukopisa pod šiframa „Katarza plastike“, „Stellan“, „Medeja“, „Isthvan“ i „Kavadis“ također su privukle pažnju te će i oni biti predstavljeni u časopisu društva.

Autori koji su poslali rukopise pod navedenim šiframa mogu se javiti na mail adresu Hrvatskog književnog društva.