Rezidencijalni program Kamov će se do kraja 2020. godine provoditi po dosadašnjem uspješnom modelu, u kojem stanovima rezidensa te programom upravlja Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka.

Rezidencijalni program Kamov zamišljen je kao mjesto povremenog boravka kreativnih pojedinaca i grupa iz djelokruga književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti, glazbe, dramske umjetnosti, plesa i pokreta te društvenih znanosti u gradu Rijeci.

U razdoblju od 2011. godine do danas Rezidencijalni program Kamov ugostio je desetke umjetnika i surađivao s mnogobrojnim organizacijama u području kulture čiji je rad usmjeren na pomicanje granica tradicionalnih medija i praksi.

Cilj pokretanja programa bio je obogatiti riječku kulturu učešćem suvremenih umjetnika, teoretičara i stvaralaca koji su tijekom svoga boravka u Rijeci radili na svojim projektima/djelima i tako sudjelovali u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni (radionice, istraživanja, predavanja u školama i na fakultetima, druženje s lokalnim stvaraocima, sudjelovanje na okruglim stolovima, književnim večerima, predstavljanju radova, itd.).

Ovaj program zamišljen je kao jedan je od katalizatora žive i aktivne umjetničke i kulturne scene grada Rijeke, javni forum za suvremeni umjetnički diskurs te prostor za kontinuirano propitivanje identiteta grada i osvrtanja na aktualne teme. Posebno se na taj način želi poticati izgradnja urbanog identiteta, osnažiti kulturalna posebnost Grada te stvoriti još jedno žarište urbane kulture, a umjetnički i kulturni život Rijeke povezati s europskim središtima.

Za razliku od izložbi, festivala i ostalih prezentacijskih oblika umjetnosti, rezidencijalni se programi ne fokusiraju na rezultat nego na proces stvaranja i važan su izvor inspiracije i osobnog istraživanja umjetnika. U tom se procesu izmještanja i mobilnosti prelaze i olabavljuju granice, otvaraju kanali za razmjenu informacija i mišljenja, grade dugoročne veze i partnerstva. Ona obogaćuju život kako lokalnih tako i gostujućih umjetnika te lokalni kulturni krajolik i kulturnu ponudu. Veze koje se pritom uspostavljaju izlaze daleko izvan polja umjetnosti i rada umjetnika ili kulturnih radnika te grade mrežu odnosa između umjetnika i zajednice, organizatora u kulturi i publike, organizacija iz različitih djelokruga. Pozitivni učinci rezidencijalnih programa vidljivi su, dakle, i na socijalnoj razini, jer pojačavaju kreativne aktivnosti i snaže interkulturni dijalog, na političkoj razini, jer su jedan od odličnih oblika kulturne diplomacije, kao i na ekonomskoj razini, jer gradove i regije domaćine čine atraktivnijim za ulaganja.

S ciljem unapređivanja postojeće infrastrukture i daljnjeg razvoja Rezidencijalnog programa Kamov, od 2014. godine provođenje Rezidencijalnog programa preuzeli su Muzej moderne i suvremene umjetnosti i HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, da bi od 2016. taj program u potpunosti preuzeo Muzej moderne i suvremene umjetnosti koji je od 2014. do danas razvio mnogobrojne suradnje, posebice s gradskim organizacijama koje provode programe kulture s posebnim naglaskom na programe Europske prijestolnice kulture 2020. S obzirom na činjenicu da se umjetnička scena dodatno intenzivira tijekom 2020. godine kada Rijeka postaje Europska prijestolnica kulture predlaže se nastavljanje već uhodanog modela upravljanja sve do isteka 2020. godine.

Za provođenje Rezidencijalnog programa Kamov Grad Rijeka je osigurao dva stana i jedan poslovni prostor u središtu grada. Stanovi se koriste za boravak umjetnika, teoretičara i stvaralaca, dok je poslovni prostor namijenjen za produkciju, predstavljanje i usavršavanje.