Ruke, pomoc,

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština
Ujedinjenih naroda 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava
Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak
(International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno
Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov
dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj
razini. Niz aktivnosti vezanih uz volontiranje redovito se na ovaj dan provodi
i u Rijeci pa se tako primjerice i danas proglašava volonter godine.

Povodom Međunarodnog dana volontera, upitali smo nekoliko
naših sugrađana što oni misle o volontiranju: