PGZ

Pročelnik županijskog
Upravnog odjela za kulturu Valerij Jurešić kazao je da su Pomorski i
povijesni muzej Hrvatskog primorja i Prirodoslovni muzej kao i Ustanova
Ivan Matetić Ronjgov, tri županijske ustanove u kulturi, ostvarile i
veću otvorenost prema javnosti i građanima, veću vidljivost,
zahvaljujući pojačanoj prisutnosti u javnim medijima, a snažnije su  i
međusobno komunicirale i surađivale. Kazao je da očekuje da se taj zamah
nastavi ove i sljedećih godina. Istaknuo je da su ove ustanove te
županijski Upravni odjel za kulturu do sad prijavile projekte na
području kulture za sufinanciranje iz europskih fondova u vrijednosti
većoj od 80 milijuna kuna te se očekuju rezultati procjene prijava.

Zamjenica
primorsko-goranskog župana Marina Medarić je kazala da su ukupni
proračuni tih triju ustanova 10 milijuna kuna, od čega županija pokriva
8,6 milijuna kuna. Naglašeno je da ustanove ostvaruju sve veće vlastiti
prihode, tako da je njihov udjel u ukupnim prihodima Pomorskog i
povijesnog muzeja 13 posto, a u Prirodoslovnom muzeju čak 20 posto,
zahvaljujući većem udjelu prihoda iz EU fondova.

Ravnateljica
Pomorskog i povijesnog muzeja Tea Perinčić napomenula je da je PPMHP
prošle godine imao 47.000 posjetitelja na svim izložbama i
manifestacijama u matičnoj Guvernerovoj palači i dislociranim
lokacijama, što je znatno premašilo očekivanja muzeja. Bilo je planirano
postaviti 14 izložaba, a na kraju godine ih je bilo 32, uz ukupno 78
manifestacija, rekla je.

Muzej
će se ove godine posvetiti obilježavanju 120. godišnjice izgradnje
Guvernerove palače, kazala je. Priprema se temeljitija sanacija
građevine te će se muzej prijaviti na EU fond za izradu projektne
dokumentacije, navela je Perinčić.

Ravnateljica
Prirodoslovnog muzeja Željka Modrić Surina izvijestila je da je muzej
ostvario posjetu od 24.700 posjetitelja u matičnoj zgradi i u odjelu u
Brodu na Kupi, a još oko 200.000 posjetitelja razgledalo je izložbe
muzeja postavljene na javnim površinama poput riječke ribarnice ili
opatijskog šetališta Lungo mare. Prirodoslovni muzej je dobio godišnju
nagradu Hrvatskog muzejskog društva za najbolji stalni postav i to za
“Plavetnilo. Raznolikost života u podmorju Kvarnera”. Muzej će ove
godine obilježiti 140. godišnjicu osnutka i 70. godišnjicu javnog
djelovanja. Uredit će se nove mrežne stranice prilagođene
najsuvremenijim standardima te prirediti stručni skup o povijesti i
dosadašnjem radu muzeja.

Ustanova
Ivan Matetić Ronjgov, koja štiti kulturnu baštinu ovoga kraja, prije
svega glazbenu, prošle godine je u Zagrebu drugi put organizirala
manifestaciju “Mantinjada Zagrebu” na kojoj su ovog puta predstavljeni
glazba, običaji i govor Grobnišćine. Ove godine će se slična
manifestacija, s presjekom dvaju zagrebačkih programa, organizirati u
Rijeci, rekao je ravnatelj ustanove Darko Čargonja.

Tradicionalna
bijenalna manifestacija Matetićevi dani posvetit će se obilježavanju 85.
godiđnjice rođenja glazbenik,a skladatelja i glazbenog pedagoga Dušana
Prašelja, najavio je Čargonja.