Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Srdoči

U obilazak škole gradonačelnika Obersnela i pročelnicu Odjela za odgoj i školstvo Sandu Sušanj poveo je ravnatelj OŠ Srdoči Ivan Vukić, a sa stanjem radova upoznali su glavni projektant Boris Komadina, glavni nadzorni inženjer Benjamin Bašić i glavni inženjer gradilišta Goran Miškulin.
 
Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo što su, nakon dugotrajnih priprema i problema s natječajem za izvođača radova, koje je raspisivalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, napokon krenuli radovi na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Srdoči.

“Završetkom ovih radova poboljšat će se uvjeti odvijanje nastave i za učenike i za nastavnike. Dok se ne završe radovi učenici će morati polaziti nastavu dislocirano, što će zahtijevati strpljenje i razumijevanje učenika i njihovih roditelja,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Radovi na objektu uključuju rekonstrukciju postojećeg dijela građevine i dogradnju osam učionica ukupne neto površine 980,90 m2, a ostali prostori škole uskladit će se s normativima za osnovne škole kapaciteta od cca 800 učenika. Rekonstrukcijom postojećeg dijela građevine, ostvarit će se prostorni uvjeti za rad u osam novih razrednih odjela. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Srdoči započeli su 16. lipnja 2011. godine, a rok završetka je, prema Ugovoru, 12 mjeseci. Kako je kazao gradonačelnik, s izvoditeljima radova pregovara se o mogućnosti izvođenja radova prije roka, što znači da bi školarci mogli drugo polugodište pohađati u obnovljenoj školi.
 
Rekonstrukcija i dogradnja uključuju niz preinaka, koji podrazumijevaju bolju iskorištenost starog djela zgrade te dogradnju novih dijelova – pored dobivanja osam novih učionica, povećat će se niz prostora, kao što su blagovaonica i sanitarni čvorovi. Također, na svakoj etaži uredit će se novi sanitarni čvor za osobe s invaliditetom na svakoj etaži te ugraditi lift. U sklopu uređenja šireg okoliša – prometnice i igrališta, uređuje se i neposredni okoliš škole.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije i dogradnje sa stručnim nadzorom iznosi 8.844.564,22 kune. Od tog iznosa Ministarstvo sudjeluje u rekonstrukciji i dogradnji s iznosom od 3.500.000,00 kuna, a Grad sudjeluje u rekonstrukciji i dogradnji s iznosom od 5.344.564,22 kune i snosi opremanje građevine u cijelosti.
 
Grad Rijeka je 15. svibnja 2006. godine prijavio dogradnju i opremanje osnovne škole Srdoči na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za sufinanciranje kapitalnih projekata za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za prijelaz u jednu smjenu, dok je Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i državnog proračuna Republike Hrvatske potpisan 4. veljače 2009. godine.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je, kao naručitelj radova, za izvođača radova izabralo je tvrtku “FENIX” iz Slavonskog Broda, dok stručni nadzor obavlja tvrtka „PRAG“ iz Rijeke.

Organizacija nastave za vrijeme trajanja radova

Zbog rekonstrukcije i dogradnje potrebno je bilo organizirati smještaj i nastavu za učenike OŠ Srdoči, u novoj školskoj godini, na drugim lokacijama. Stoga su krajem protekle nastavne godine održane sjednice Vijeća učitelja, Vijeća roditelja i Školskog odbora.

Konačna prostorna organizacija rada i smještaj učenika u novoj školskoj godini bit će sljedeći:

Prostor Osnovne škole Nikola Tesla

U prostor zgrade na Klobučarićevu trgu smjestili bi se svi odjeli od 5. do 8. razreda (ukupno 14 odjela) i četiri razredna odjela 4. razreda. Organizacija rada bit će u 2 smjene – u svakoj smjeni po devet razrednih odjela.  U kabinetima na drugom katu smjestit će se  kancelarije ravnatelja, pedagoga, psihologa, tajnika, računovođe i blagajnika.

U suterenu zgrade smjestit će se knjižnica i dio prostora za nastavu TZK. Osim kabineta na drugom katu smjestit će se priručni školski marendarij te odjel PSP-a kojeg škola organizira u suradnji sa Domom za odgoj djece i mladeži. U jednom od kabineta nalazi se i informatička učionica za nastavu informatike.

Prostor Osnovne škole Zamet
U OŠ Zamet smjestit će se razredni odjeli drugog i trećeg razreda (ukupno 8 odjela).

Prostor Župnog ureda uz crkvu Sv. Križa
U prostoru Župnog ureda uz crkvu Sv. Križa smjestit će se odjeli prvog razreda i to organizacijom rada u tri smjene. Vjeronaučna učionica u sklopu župnog ureda prilagođena je potrebama nastave i predstavlja optimalno rješenje za organizaciju rada prvog razreda. Radom u tri smjene postiže se da učenici prvog razreda ne trebaju putovati izvan mjesta stanovanja.

Prostor Dječjeg vrtića Srdoči
U prostoru dječjeg vrtića na Srdočima smjestit će se dvije skupine učenika iz produženog boravka. Smještaj učenika iz produženog boravka u prostor vrtića predstavlja u ovom trenutku optimalno rješenje zbog mogućnosti organiziranja prehrane učenika angažiranih obvezama tijekom cijelog dana.

Za sve učenike OŠ Srdoči koji će nastavu pohađati dislocirano, u OŠ Nikola Tesla i u OŠ Zamet, organiziran je poseban prijevoz Autotrolejevim autobusima prilagođen potrebama učenika (tj. polasci autobusa planirani su prema početku i završetku nastave).