Kada će se početi kažnjavati ljudi koji skreću iz Ul. Alessandra Manzonia u Ulicu Viktora cara Emina?

Na izlazu iz Manzonijeve ulice stoji znak obaveznog smjera ravno (prema Ulici Prvog Maja), no većina vozača konstantno skreće lijevo i stvara blokadu vozilima koji idu u Ulicu Prvog Maja kao i vozilima koji idu Iz Ul. Fiorella la Guardie.

Taj prekršaj se već godinama tolerira, a bilo bi vrijeme da riješi. Pretpostavljam da većina ljudi ne zna da je skretanje u lijevo zabranjeno. Za početak predlažem da se edukativno izvrši akcija policije, a zatim neka se ljudi počnu kažnjavati. Trenutna situacija nema smisla, jer se samim skretanjem u lijevo smanjuje protočnost prometa.

bjosip.ri / 07.10.2021.

Na isto pitanje postavljeno 08.02.2019. dobio sam odgovor:

Poštovani, u Rijeka prometu ističu da su u više navrata razmatrane mogućnosti poboljšanja i drugačijih prometnih rješenja na ovom raskrižju. Između ostalog, razmatrana je i mogućnost izgradnje kružnog raskrižja. No, ni jedno o tih rješenja vezano za neophodna proširenja prometnih površina nije bilo moguće realizirati i to uglavnom zbog skučenih prostornih mogućnosti, problema s vlasništvom i sl. Na kraju se došlo do zaključka da je semaforizirano raskrižje koje funkcionira na ovaj način i u sadašnjim uvjetima ipak trenutačno jedino održivo rješenje. U Rijeka prometu se slažu sa svim Vašim navodima kojima upozoravate da se ne poštuju prometna pravila. Činjenica je da vozači iz ulice A. Manzonija nepropisno skreću ulijevo, umjesto da zadrže smjer ravno prema ulici 1.maja. Međutim, unatoč takvoj situaciji, do potpune blokade raskrižja nikad nije došlo, kao niti do težih prometnih nesreća. Što se tiče propusnosti raskrižja, ono funkcionira sasvim normalno tijekom cijelog dana, što bi značilo da se kolone vozila na svim privozima raskrižja u pravilu isprazne za vrijeme trajanja jednog semaforskog ciklusa. Stoga takvo stanje u Rijeka prometu smatraju održivim. Visoko prometno opterećenje traje za vrijeme jutarnje i poslijepodnevne „špice“ odnosno vršnih sati, ali ista takva situacija događa se i na svim ostalim raskrižjima u centru grada Rijeke. Tada je izražen problem nedozvoljenog skretanja ulijevo iz ulice A. Manzonija u ulicu Viktora Cara Emina, no ni tada ne dolazi do potpune blokade raskrižja, jer su duljine trajanja zelenih svjetala zadovoljavajuće da bi se ispraznila sva vozila koja uđu i ostanu usred raskrižja. Ista situacija je i s vozilima koja iz ulice 1. maja skreću ulijevo prema Ulici Fiorella la Giuardia: vozila iz tog smjera se zaista nakupe u raskrižju sve dok ne dobiju zeleno svjetlo. No, sva ta vozila uspiju proći za vrijeme trajanja jednog ciklusa zelenog svjetla, tako da ni predmetni pravac kretanja ne smatramo problemom u smislu načina funkcioniranja semafora. Za istaknuti je da je prilikom definiranja raskrižja vrlo važno uzeti u obzir i pješačke tokove i njihove smjerove kretanja u zoni raskrižja, tako da izmicanje pješačkog prijelaza nije uvijek i najbolje rješenje. Dosadašnja praksa pokazala je da u urbanim sredinama pješaci uvijek biraju najkraći put, o čemu treba voditi posebnog računa kod promjena u regulaciji prometa. Ako se pješački prijelaz izmjesti izvan uobičajenih pješačkih tokova, često se dolazi u situaciju da ga pješaci ne koriste, već pretrčavaju prometnicu na poziciji koja je za njih najkraći i najprihvatljiviji pravac kretanja. Složit ćete se da smo tada dobili još jedan veliki problem u funkcioniranju raskrižja. Prema ovom Vašem opisu vrlo je teško zaključiti što je suština Vašeg prijedloga. Ako se radi o pješačkom prijelazu kod zgrade HEP- a, svako njegovo izmicanje dalje od centralnog dijela raskrižja znači dodatno povećavanje zaštitnog vremena koje slijedi poslije faze zelenog svjetla pri radu semafora, a samim time i dodatno smanjenu propusnost semaforizranog raskrižja. U svakom slučaju u Rijeka prometu spremni su s Vama detaljnije raspraviti Vaše prijedloge te ukoliko smatrate potrebnim slobodno se izravno javite u Rijeka promet putem telefona 352 500, radi daljnjih dogovora. S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani,
kao što i sami navodite, tijekom 2019. godine na pitanje o ovom raskrižju dobili ste detaljan odgovor Trgovačkog društva Rijeka promet d.d. koje i sada ima isti stav. S obzirom da je kažnjavanje nepoštivanja prometne signalizacije u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a ne Grada Rijeke, ljubazno molimo da svoj upit proslijedite Policijskoj upravi primorsko-goranskoj na e-mail primorsko-goranska@policija.hr. No, za istaknuti je da na ovom raskrižju ni prije, a ni u posljednje vrijeme, nije bilo prometnih nesreća uzrokovanih navedenim nepropisnim skretanjem.
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite