Poštovani,

kada i mogu li se popraviti led markeri u Osječkoj ulici koji već duže vremena ne rade?
U prilogu slike i video, ne rade po danu a po noći lagano trepere.

Također, neposredno prije ovih LED markera nalazi se brojač prometa Osječka 22, kao i kod Prvog Maja 42.
Još jedan brojač prometa je i kod Osječke 67 (isto za sve 3 trake), mogu li se podaci sa tih brojača uključiti u novu aplikaciju Spectra?

https://peek.hr/rijeka/spectra/

Za mjesec veljaču 2021. brojač kod Osječke 67a, koliko je vozila koristilo desnu a koliko lijevu traku za smjer Grad->Škurinje?
Razmatrate li mogućnost da se promijeni srednja traka, kako bi za smjer prema gradu bile 2 trake prema dolje?

Lp

dorina / 22.03.2021.

Poštovani,
u Rijeka prometu navode kako je nova verzija aplikacije Spectra još uvijek u fazi izrade. Konačna verzija će uključivati sve potrebne ulazne podatke sa brojača prometa, kako bi se dobila što realnija slika stvarnog prometnog opterećenja u gradu Rijeci.
Raskrižje na čvoru Škurinje biti će sastavni dio ceste D403. Radovi na priključenju ceste D-403 na Čvor Škurinje su u tijeku, a izgradnja ove prometnice izravno će utjecati na izmjenu prometnih tokova i opterećenja na spomenutom raskrižju.
Prijedlog da se navedena dva semaforizirana raskrižja na čvoru Škurinje prereguliraju u kružna raskrižja je u razmatranju nadležnih tvrtki, odnosno Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta. U razmatranje je uključena i mogućnost preregulacije središnjeg prometnog traka, točnije sjevernog privoza, Osječke ulice, u dozvoljeni smjer kretanja sjever – jug, odnosno za smjer prema gradu, kao prva faza rješenja.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite