Već 6 godina u garaži Rijeka Plusa Zagrad B, mjesta za invalide nisu “propisno označena” i na mjesta za invalide parkiraju ugledni odvjetnici i druge osobe u svojim Porcheima bez straha za kaznu, jer citat Gradske uprave u kolovozu “Vezano za problem signalizacije, odnosno Vaša pitanja pod brojem 3. i 4., činjenica je da unutar garaže nedostaju neki elementi koji identificiraju parkirno mjesto za osobe s invaliditetom te samim time, onemogućavaju izravno kažnjavanje. Upravo se iz tog razloga radi na otklanjanju tih nedostataka i postavljanju dodatne signalizacije što će omogućiti izravno kažnjavanje, a time i spriječiti nepropisno parkiranje neodgovornih pojedinaca.”

Možete li obrazložiti kako je to “nedostaju neki elementi? Koji točno?
Zašto od 2016. Rijeka Plus nije točno i propisno označio mjesta za invalide?
Zašto Rijeka Plus pogoduje određenim odvjetnicima i “uglednim osobama” koji svaki dan parkiraju na mjestima za invalide jer ne žele staviti znak ili što?

Zašto i dalje, od 8 mjeseca i dalje niti jedna jedina kazna za nepropisno parkiranje na mjestima za invalide u garaži nije napisana a uvijek isti, luksuzni automobili na mjestima parkirani, bez oznake, koji zauzimaju pravim invalidima mjesta?

Zašto Prometnom redarstvu i gradonačelniku Filipoviću invalidi u garaži Zagrad B nisu prioritet?

Mjesta za invalide su u toj garaži jednako označena od otvaranja 2021., svih ovih godina i od prvog upita prije par mjeseci, ništa se nije promijenilo, na pozive se ne ide u garažu, a svaki dan od 8-16h garaža je 100% popunjena i nema mjesta za invalide da slobodno parkiraju.
Kako gradonačelnik Filipović komentira ovu problematiku koja je u medijima, radiju prisutna od 2020. kada smo počeli pisati i govoriti o ovome i do sada se nije željela riješiti?

nitkoinista / 04.10.2021.

Poštovani,
u Rijeka plusu d.o.o., tvrtki koja upravlja gradskim parkiralištima, pa tako i onima u objektu Zagrad B, ističu da ni u kojem slučaju ne ignoriraju osobe s invaliditetom. Iako je oznaka pristupačnosti za korisnike koji na nju ostvaruju pravo, a temeljem rješenja nadležnog tijela, važeća isključivo za mjesta označena žutim oznakama, Rijeka plus osobama s invaliditetom nudi mogućnost korištenja svih parkirališta pod naplatom, po cijeni od 40,00 kn, što znači da se kupnjom takve povlaštene karte, dakako uz istaknuti znak pristupačnosti na automobilu, na svakom gradskom parkiralištu mogu parkirati i unutar plavih crta. Na taj način, osobe s invaliditetom mogu koristiti sva parkirna mjesta, čime im se omogućuje brže i jednostavnije parkiranje koje nije ograničeno samo na mjesta označena za osobe s invaliditetom.
Iz priložene fotografije vidljivo je kako je na mjestu za osobe s invaliditetom u garaži Zagrad B parkirano vozilo bez oznake pristupačnosti. Osim žaljenja zbog nesavjesnog oduzimanja mjesta rezerviranog za osobe s invaliditetom, moramo istaknuti i da je takvo neodgovorno ponašanje pojedinaca za svaku osudu te je parkiranje vozila na takvim mjestima protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za što je nadležno Prometno redarstvo ili prometna policija. Naime, prometni redari su samo na dan 5. listopada, izdali pet mjera protiv počinitelja prekršaja koji su neovlašteno uzurpirali mjesto za vozila osoba s invaliditetom. Nadalje, u Rijeka plusu ističu kako je uistinu bilo određenih manjkavosti u signalizaciji koja je označena sukladno projektnoj dokumentaciji prilikom gradnje ovoga objekta, te su nedostaci otklonjeni u rujnu ove godine. Na zidovima garaže postavljene su oznake koje predstavljaju međunarodni simbol za osobe s invaliditetom, kako bi se jasno upozorilo kome su ta mjesta namijenjena, a vodoravne oznake iscrtane su žutom bojom. Dakle, nije bila namjera nikom pogodovati, već je riječ o propustu koji je trebalo ispraviti, što je sada i učinjeno. Naravno da je svakom odgovornom vozaču bilo jasno da se radi o mjestima namijenjenima vozilima osoba s invaliditetom, no Pravilnik o znaku pristupačnosti, osim što propisuje izgled Znaka, propisuje i da se takva mjesta moraju označiti rubnim crtama na kolniku i simbolom koji označava parkirno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom žute boje i prometnim znakom C39 “Parkiralište“, s dopunskom pločom E11 koja označava parkirno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom. S obzirom da je u garaži Zagrad B smješten i nadzorni centar, djelatnici Rijeka plusa svakodnevno upozoravaju vozače na prometnu nekulturu i kršenje navedenog Zakona.
Kao što je već ranije pojašnjeno, prioritet postupanja prometnih redara uvijek imaju prometnice koje su najviše prometno opterećene u odnosu na zatvorena parkirališta pod naplatom s ograničenim pristupom, što nikako ne znači da, kako navodite, „parkirna mjesta u ovoj garaži namijenjena invalidima, gradonačelniku nisu prioritet“. Kada se garaža popuni i zauzmu sva parkirna mjesta, drugim vozačima tada je ulazak onemogućen. To znači da je praktički nemoguć prekršaj nepropisnog parkiranja ometanja ili ugrožavanja drugih sudionika u prometu, jer broj vozila odgovara broju parkirnih mjesta. Prometnu situaciju na parkiralištima; neovisno o tome jesu li u vlasništvu pravne osobe, koncesionara ili privatne, fizičke osobe, prate djelatnici upravitelja, što u ovom konkretnom slučaju čine djelatnici Rijeka plusa d.o.o.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite