Upit
na osnovu zakona o pristupu informacijama pitam da li ćete nakon deset godina mog traženja i vašeg razmatranja tog zahtijeva sada u parku Vl. Nazora postaviti pri dnu ograde bazena, malu ogradicu žičanu ili plastičnu a koja bi spriječila da se vodene kornjače kad izađu leći jaja razmile po čitavom parku pa i sve do Guvernerova, odakle se ako odu, dalje ne znaju više vratiti u bazen i krepivaju jadno u mukama.

Još ste mi govorili kako bi ogradica mogla djelovati i lijepo zeleno isprepletena pri dnu ali je nema.

Kornjače imaju potrebu snesti jaja, te im se može ostaviti dio travnjaka zapadno od bazena a koji je nekada isto bio unutar ograde.
Dok kornjačam na Vidikovci su spriječene obaviti tu potrebu te im se organi mogu upaliti i krepati, pa ih treba premjestiti u bazan u parku Vl .Nazora.

Mico Antolovic / 17.03.2021.

Poštovani,
za istaknuti je kako je Vaša briga o Parku Nikole Hosta, a posebice o crvenouhim kornjačama, uistinu hvale vrijedna. Kao što i sami znate iz korespodencije na ovu temu tijekom proteklih godina, ove su kornjače invazivna vrsta i nije im mjesto u bazenu ovoga Parka. Tamo se nalaze, jer su ih, bez dopuštenja Grada, na toj lokaciji ostavili njihovi vlasnici.
U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav ističu da, prema njihovim saznanjima, ne postoje institucije koje bi ih prihvatile na čuvanje, odnosno trajnu skrb. S obzirom da im u Parku nije adekvatno stanište, a djelatnici navedenog Odjela nisu stručni za ovu problematiku, s kornjačama se postupa sukladno informacijama prikupljenih iz različitih stručnih izvora.
Izvođač radova na održavanju fontana hrani kornjače u vremenu kada su aktivne, sve do pronalaska rješenja o njihovom primjerenom zbrinjavanju.
Ujedno, izvođaču radova izdan je nalog za postavu zaštitne mrežice uz donji dio ograde u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u travnju ove godine. Stoga Vas ljubazno molimo za strpljenje i razumijevanje.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite