Jedino nema službene svečane zastave za vidjeti u cijelom gradu za vrijeme riječkih blagdana, a dani sv.Vida su.

Hoće li barem za 15.06.* Dan grada Rijeke, Grad Rijeka stavit svečane zastave?

Nedavno je grad Split imao proslavu Grada Splita. Pogledajte kako se to radi, kad cijeli grad sudjeluje u tom blagdanu.

I koji gradski odjel je inače zadužen za takve stvari?

Lp

LPRI / 12.06.2023.

Poštovani,
vezano za postavljanje svečane zastave Grada Rijeke, njeno je postavljanje propisano Odlukom o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/98, 24/98 i 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/20). U tom smislu, isticanje svečane zastave Grada, osim na stendarcu na Trgu Riječke rezolucije, gdje je trajno istaknuta, na drugim lokacijama nije obvezno, sukladno članku 13.e ove Odluke.
Tijekom Dana grada, Korzo je okićeno dekorativnim zastavama gradskog patrona, svetoga Vida, u što ste se i sami mogli uvjeriti.
Za postavu zastava u prigodi praznika i blagdana, odnosno za postavu službenih državnih i gradskih zastava, nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav i promet.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite