Poštovani,
potaknut mnogim postovima vezano za neodržavanje čistoče u gradu Rijeci (kvartovima) kao i neodržavanje zelenih površina i drvoreda koji se režu jedan za drugim, može se zaključiti da građani nisu nikako zadovoljni održavanjem čistoče grada kao i održavanjem zelenih površina kojih ionako ima malo.

Konkretno pitanje:
Da li je grad svijestan problema na koji dio građana ukazuje i da li stvarno ima volje ali i novca da se stvarno poboljša sustav održavanja čistoće grada kao i održavanje zelenih površina ali i drvoreda te što grad čini u svezi s navedenim te da li se u bliskoj budnosti poduzimaju radnje za poboljšavanje sustava kao i edukaciju građana vezi s navedenim?

Unaprije se zahvaljujem na jasnom i konkretnom odgovoru.

Rijecanin / 05.05.2015.

Poštovani,

Grad Rijeka, sukladno financijskim mogućnostima, čini sve kako bi čistoća javnih površina bila na odgovarajućoj razini. Program održavanja čistoće definira način i učestalost čišćenja, a financira se iz sredstava komunalne naknade. Iako su sredstva koja se izdvajaju iz gradskoga proračuna za održavanje čistoće i zelenila posljednjih godina smanjena, jer su smanjeni svi proračunski prihodi, a prioritet nam je svakako zbrinjavanje socijalno ugroženih građana, naše službe zaista čine velike napore da se to ne odrazi na čistoću našeg grada. Osim toga, KD„Čistoća“ putem medija i raznim propagandnim materijalom educira građane o vrstama otpada, te načinu njihovog zbrinjavanja.

Komunalni poslovi obavljaju se po pravilima struke i u skladu s odobrenim sredstvima temeljem kojih se sačinjava program i plan za tekuću godinu. Čišćenje i pranje, kao i odvoz otpada, organiziraju se prema unaprijed razrađenim hodogramima i planovima, uz cijeli niz izvanrednih intervencija, prema potrebama. No, vjerujemo da ste i Vi svjesni toga da dio građana ne poštuje komunalni red, što prati i nadzire Komunalno redarstvo, koje sankcionira neodgovorne pojedince.
Svi radovi na zelenim površinama, orezivanje drvoreda i svi ostali hortikulturni radovi, obavljaju se također pod nadzorom, i uz vodstvo stručnih osoba, diplomiranih inženjera agronomije i šumarstva, kako u Gradu Rijeci, tako i u KD Čistoći.

Što se tiče održavanja i orezivanja stabala, Grad Rijeka odgovoran je za sigurnost pješaka i vozila na javnim površinama. Održavanje stabala određuju vrsta, zdravstveno stanje, atraktivnost lokacije, gustoća prometa motornih vozila, kao i to oštećuju li svojim rastom okolne objekte, nadzemne i podzemne instalacije i prijete li sigurnosti boravka ljudi. Naglašavamo da zahvati moraju biti u skladu sa Zakonom o sigurnosti pometa na cestama koji, između ostalog, obvezuje da: “ iznad cijele širine kolnika javne ceste mora biti slobodan prostor u visini od najmanje 4,5 metra. Na prazna mjesta u drvoredima, gdje god je to moguće, nastojimo posaditi nova stabla o čemu također odlučuje struka.

Dakle, svakako vodimo računa o svemu tome, te kroz informiranje i edukaciju nastojimo pomoći da građani što više sudjeluju u održavanju grada, kako bi naša zajednička sredina bila što urednija i ugodnija za život.

Na kraju, napominjemo da je za 2015. godinu za održavanje zelenih površina planirano 14.607.000,00 kn, što s planiranim sredstvima za čišćenje zelenih površina od 1.122.000,00 kn čini ukupno 15.729.000,00 kn .

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite

Kalendar događanja