Poštovani, prije nekoliko dana blizu okretišta autobusa 7a na Hostima, a ispod Ćićarijske ulice niknuo je ogroman, visoki stup sa nekakvom parolom Maškarani Pehin, no prava stvar stigla je nekoliko dana poslije. Naime, visoki stup koji se bez problema vidi i iz drugog dijela grada, a pritom zaklanja pogled okolnim zgradama zapravo je antena VIP-a. Kako je moguće da se nešto takvo ogromno i štetno postavi u neposrednu blizinu naselja, i kako je moguće da je spomenuta tvrtka dobila dovzolu za to, a samo nekoliko stotina metara dalje ( u ulici Hosti) nalazi se još jedna antena telekomunikacijskog operatera….Što se ne mogu dogovoriti pa ih zajedno postaviti, ako je to već nužno…

Svjetlost / 15.11.2010.

Ocito smisljaju neki “pametni” odgovor kojim će nam reći kako sve to rade zbog nas, za naše dobro i za našu djecu….

Gradska uprava ne smišlja odgovor, ona je tu kako bi od nadležnih dobila odgovor na Vaše pitanje. Lijep pozdrav.

Poštovani,

vjerujemo da vam bazna stanica VIPnet mreže u ulici zaklanja pogled i razumijemo Vaša dvojbe oko njezine štetnosti u Vašoj neposrednoj okolini. Baš smo zato sve činjenice vezane uz njeno postavljanje detaljno provjerili kod nadležnog Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje. Međutim, pojašnjenje nažalost nije jednostavno pa je zato odgovor stiže tek sada.

Antenski uređaji i stupovi baznih stanica mobilnih operatera postavljaju se na samostojećim stupovima ili krovovima postojećih zgrada i za takve je radove potrebno zatražiti odgovarajuću dozvolu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Svaki takav zahvat u prostoru mora se provoditi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, prostornim planovima, te je u konkretnom slučaju Generalnim planom uređenja Grada Rijeke određen plan lokacija na području Grada Rijeke za postavljanje uređaja telekomunikacije i baznih stanica pokretnih komunikacija.

Bazna stanica VIPnet mreže postavljena pored Češkog doma u skladu je s predviđenim planom lokacija te je izdana lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta (dozvola kojom se odobrava gradnja) po prethodno provedenoj proceduri koju Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisuje. Pribavljene su suglasnosti svih mjerodavnih tijela, između ostalih Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kojim je potvrđeno da je udovoljeno uvjetima iz Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja i Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja.

Za postavljanje antena mobilnih operatera na zgradi u Ćićarijskoj ulici broj 29. i 31. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje tokom 2008. godine odbio je zahtjev operatera T-Mobile i TELE-2 jer na toj lokaciji prema Generalnom urbanističkom planu Grada Rijeke postavljanje bazne stanice nije predviđeno.

Međutim, u veljači 2009. godine donesen je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva donijelo je Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima prema kojem za postavljanje elektroničke komunikacijske opreme na postojećoj građevini nije potrebna dozvola ako se radovi izvode na temelju tipskog projekta koji je posebnim rješenjem odobrilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Rješenje kojim se tipski projekt odobrava sadrži suglasnosti svih mjerodavnih tijela prema raznim posebnim propisima.

Na zahtjev stanara susjednih zgrada vođen je postupak kod Uprave za inspekcijske polove, Građevinske inspekcije, te je doneseno rješenje kojim se nalaže investitoru TELE-2 uklanjanje antene iako posjeduju tipski projekt, ali lokacija nije dozvoljena planskom dokumentacijom. Takvo rješenje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva poništilo temeljem žalbe investitora TELE-2.

Drugim riječima zakonski su propisi sada takvi da se postavljanje antenskih uređaja mobilnih operatera ne može uskratiti ako se grade na lokacijama utvrđenim prostornim planom uz obavezu pribavljanja lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta ili ako se postavljaju na postojećim zgradama na temelju tipskog projekta odobrenog od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te pribavljenih suglasnosti na takav projekt.
Nadamo se da smo Vam pojasnili prilično kompliciranu priču uz napomenu da i Grad Rijeka smatra da nije logično da se TK antene mogu postavljati na lokacijama koje nisu u našim planovima, ali je to zakonom, kao što vidite omogućeno.

Odgovorite