Poštovani,

uz rub ceste neposredno prije semafora (iz smjera Kantride) nalazi se “pojas” nabacanog kamenja čijim bi se uklanjanjem dobilo proširenja kolnika. Ulica je na tom dijelu vrlo uska, a promet intenzivan, te bi svaka intervencija u predloženom smislu poboljšala prometnu sigurnost na navedenoj točki.

indeficienter / 12.01.2022.

Poštovani,

u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode kako je izvidom komunalnih redara utvrđeno da je riječ o odronu postojećeg suhozida čestice koja graniči sa nerazvrstanom cestom. Stoga će Direkcija komunalnog redarstva, sukladno svojim nadležnostima po pitanju nadzora na nerazvrstanim cestama, poduzeti potrebne radnje da se suhozid ove čestice sanira i uredi, kako ne bi predstavljao potencijalnu ugrozu sigurnosti prometovanja.
Naime, kako se suhozid nalazi na privatnoj čestici Direkcija komunalnog redarstva od vlasnika će tražiti njegovu sanaciju i uređenje. Dakle, Grad u tom dijelu ne može obaviti nikakve radove, jer je riječ o privatnom vlasništvu. No, ukoliko vlasnik u dogledno vrijeme ne sanira ovaj suhozid, to po nalogu Grada može učiniti Rijeka plus, nakon čega je vlasnik, naravno, obvezan podmiriti sve troškove sanacije. Nažalost, predloženo proširenje ceste nije moguće izvesti upravo zbog toga što je riječ o privatnoj čestici.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja