Zašto je plaža na Costabelli, ispod Hotela Hilton Costabella zatvorena visokom ogradom sa bodljama na rubovima, a na ulazu stoji zaštitar koji kaže da je to privatna plaža?

Kontaktirao sam Grad koji me uputio na Županiju, a Županija na državu, a Ministarstvo pomorstva me upet uputilo na jedinicu lokalne samouprave vezano uz eventualnu koncesiju plaže i uvjete koncesije.

Rečeno je da niti jedna plaža u PGŽ nije zatvorenog tipa koncesije, da je svima dopušten ulaz bez naknade i uvjeta da se mora uzeti ležaljka ili neka usluga da se može ući.

Možete li objaviti detalje koncesije, koliko iznosi, je li zatvorenog tipa?
Koliko stoji “ulaznica” za ovu “privatnu” plažu?

Rečeno je i na televiziji na Dnevniku, da je sve 6m uz obalu pomorsko dobro, da nema privatnih plaža. Zašto se Hiltonu ovo dopušta i kada će građani moći slobodno parkirati na pristupnom putu i moći se kupati na toj plaži?

Može li grad pojasniti i urgirati da građani ne preskaču ogradu kako bi došli do ove plaže?

D-K / 09.07.2021.

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na javljanju te Vas prije svega ovim putem obavještavamo kako je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) utvrđeno da se koncesija daje na rok od 5 do 99 godina, a da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, koja obuhvaća korištenje ili gradnju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku daje Vlada Republike Hrvatske na rok do 50 godina, dok prethodni postupak provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Koncesija za gospodarsko korištenje plaže Kostabela regulirana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvat morske vode za potrebe bazena i potrebe termotehničkih uređaja (NN 38/15, 9/18, 57/18, 17/20 i 136/20).
Odredbom članka V. navedene Odluke, utvrđeno je da se koncesija daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci, s mogućnošću ograđivanja iste i bez mogućnosti naplate ulaza, te u svrhu zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja obližnjeg turističkog kompleksa. Koncesija je ovom Odlukom dana na razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra. Odlukom je ovlašten ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje, te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra.
Vjerujemo da smo ovime pojasnili da se u konkretnome slučaju ne radi o koncesiji koju je dala jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Rijeka, već je koncesija pomorskoga dobra – plaže Kostabela u nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojemu se možete obratiti na telefonski broj 01 3784 594 ili putem e-maila: info@mmpi.hr.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite

Kalendar događanja

Izložba
 • 27.07. – 27.09.
 • (20:00)

Međunarodna skupna izložba ’90e: Ožiljci’ i samostalna izložba Sandra Đukića i Bojana Salaja

Otvorenje dviju izložbi u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka održati će se u utorak, 27. srpnja 2021. od 20 sati....

Detaljnije

Izložba
 • 06.07. – 30.07.
 • (20:00)

Izložba Mislava Lešića Realizam ćorava sokaka u Galeriji Kortil

U utorak 6.7. u 20 sati Galerija Kortil otvara izložbu Mislava Lešića Realizam ćorava sokaka, a za sve zainteresirane izložba će ostati otvorena kroz cijeli 7. mjesec....

Detaljnije

Koncert
 • 31.07.
 • (16:00)

On the Terrace Open Air – party elektronske glazbe

Po uzoru na europske i svjetske trendove po prvi puta se održava „On the Terrace Open Air“, koncept koji obuhvaća glazbu, vizualnu umjetnost te ugostiteljski sadržaj na povijesnoj lokaciji kao što je Trsatska gradina....

Detaljnije

Izložba
 • 02.08. – 14.08.
 • (17:00)

Jednog dana život će biti lijep

U ponedjeljak, 2. kolovoza u Galeriji Kortil (Strossmayerova 1) bit će otvorena audio-vizualna izložba “Jednog dana život će biti lijep” Barbare Matejčić i Ane Opalić, a koju ćete moći posjetiti sve do 14. kolovoza....

Detaljnije

Koncert
 • 07.08.
 • (21:30)

Tedi Spalato i Ante Gelo na Gradini

Tedi Spalato i Ante Gelo nastupiti će na Trsatskoj gradini u subotu 7. kolovoza u sklopu 16. Ljeta na Gradini....

Detaljnije

Koncert
 • 13.08.
 • (21:30)

Natali Dizdar na Trsatskoj Gradini

Natali Dizdar i njezin bend nastupit će na prekrasnoj Trsatskoj gradini gdje će izvesti svoje najveće hitove i okupljenima prirediti brojna glazbena iznenađenja....

Detaljnije