Poštovani,

molim Vas objašnjenje zbog čega je vozilo “Čistoće” sa rotirajućim metlama prolazilo kroz ulicu Janka Polića Kamova 29.06. u 09:00h. Moje mišljenje je da je to potpuno uzaludno trošenje resursa budući da je u to vrijeme, a i prethodnih dana ta ulica u izvrsnom stanju, bez ikakvog smeća u vidu botaničkog otpada i slično. Inače, općenito sam iznimno zadovoljan održavanjem čistoće pločnika i kolnika na Pećinama, ali ovo mi je upalo u oko. Vozilo radi punom parom a smeća nigdje.

Hvala i pozdrav.

tuzibaba123 / 29.06.2020.

Poštovani,
u Komunalnom društvu Čistoća zahvaljuju Vam na pohvali i podršci njihovoga rada. Što se pak tiče specijalnog vozila, u ovom Društvu navode kako je ono bilo u prolasku Ulicom Janka Polića Kamova, između dvaju lokaliteta koji su navedenoga dana bili u redovnom programu čišćenja. Ukoliko se, međutim, na ruti prolaska vozila, kao u ovom konkretnom slučaju, primijeti određeno onečišćenje, tada se i pristupa čišćenju manjeg opsega, upravo kako bi se spriječilo veće zaprljanje između dvaju redovnih čišćenja. Inače, Ulica Janka Polića Kamova je, kao što i sami znate, u redovitom programu čišćenja jednom tjedno.
Na kraju, ovo ukazuje da se izuzetno vodi računa, kako o racionalnom korištenju resursa, tako i o čistoći našega grada, što i sami ističete kao pohvalu Čistoći.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite