… nastavak na probleme s vozilima u parku – slomljeni stupići kako bi se s autom moglo ući u park (slike u prilogu).

AnArChY / 23.06.2021.

Poštovani,
zahvaljujemo Vam na javljanju te Vas ovim putem obavještavamo kako su stupići u nekoliko navrata postavljani na predmetnoj lokaciji, ali su isti nedugo nakon postavljanja i devastirani, no ponovno će se vratiti na odgovarajuću poziciju.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite