Čini se da je kamion ili autobus udario u autobusnu čekaonicu te su stupovi čekaonice nagnuti i pali su nosači jednog stakla.
Staklo je sada jako klimavo i može pasti na nekoga.
Može li se učvrstiti i popraviti ?

dorina / 09.07.2024.

Poštovani,
neposredno nakon Vaše dojave izvid na ovoj lokaciji obavili su djelatnici Upravnog odjela za komunalni sustav i promet. Odmah potom ugovornom izvođaču izdan je nalog za sanaciju oštećenja. Vjerujemo da ste imali priliku uvjeriti se da je oštećeno staklo autobusne čekaonice zamijenjeno novim.
Zahvaljujemo Vam na dojavi.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite