Poštovani,

Vaš odgovor od 6. lipnja na gornju temu u kojem zaštitnički pišete o komunalnim redarima koji ne stižu na sve strane…pa neka građani jave na kojim su to stupovima i semaforima oglasi sa ceduljicama. Kako se oni, ali i Vi koji u njihovo ime pišete, krećete ovim gradom?! Jer ako pješačite ili se vozite autom lako ćete locirati ta mjesta. Da li je netko nazvao telefonske brojeve koji se tamo nude, a koji očito vode do onih koji te oglase lijepe?

Nebuloza

nebuloza / 05.07.2024.

Poštovani,
riječ je o problemu s kojim se Odsjek za komunalno redarstvo suočava već duže vrijeme. Odlukom o komunalnom redu Grada Rijeke određeno je kako je postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno samo na površinama i predmetima predviđenima za tu svrhu te da će se u suprotnom, pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima, kazniti.
Iako je taj postupak pravno definiran, komunalni redari u provedbi nailaze na niz poteškoća. Naime, da bi komunalni redar mogao sankcionirati počinitelja, prema zakonskim propisima, kao službena osoba, mora ga neposrednim opažanjem zateći u prekršaju, dakle na samom mjestu počinjenja prekršaja, jer je tako utvrđeno Prekršajnim zakonom. Najčešće je vrlo teško pronaći osobe koje nepropisno postavljaju reklamne materijale, a ukoliko se to i dogodi, one komunalnom redaru ne žele dati podatke, često su arogantni i nasilni te napuštaju mjesto prekršaja, što dovodi do toga da je utvrđivanje identiteta počinitelja otežano bez suradnje s policijskim službenicima. Otežavajuća okolnost je i činjenica da se plakatiranje najčešće događa u noćnim satima.
Ono što komunalno redarstvo čini, u okviru svojih nadležnosti, jesu pojačane kontrole. Za sve oglasne materijale koji su neovlašteno postavljeni po komunalnoj infrastrukturi užeg centra grada, Komunalnom društvu Čistoća izdaje se nalog za njihovo uklanjanje koje djelatnici ovoga Društva, uz sve ostale redovne obveze, sustavno uklanjaju.
U Komunalnom redarstvu ističu da se, unatoč prethodno navedenim otegotnim okolnostima s kojima su suočeni, u smislu pronalaska počinitelja i vođenja daljnjeg postupka, ni u jednom trenutku nije odustalo od rješavanja ovog problema ili poduzimanja raspoloživih radnji, kako bi se ovakve situacije svele na najmanju moguću mjeru.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite