Trenutno je u medijima opet aktualna tema riječkih vrtića i kao roditelj dvoje djece koja su jedno za drugim u sustavu već sedam godina mogu reći da sam jako razočaran smjerom u kojem se kroz godine išlo i gdje smo sada. Prvih godina je bilo lijepo, puno se radilo i učilo, dijete je bilo sretno. Zadnje dvije godine mi često bude žao što dijete moramo odvesti tamo jer nemamo druge mogućnosti. Sa djecom se zadnje dvije ili tri godine više uopće ne radi, dosadno im je i nisu sretna, gube vrijeme i ne napreduju koliko bi trebali. Neki roditelji, koji su imali alternativu, su predškolce ispisali već početkom zime.

Mi smo skoro vani, ali zbog onih koji dolaze treba nešto reći i promijeniti. Ne smatram odgovornim tete i ne zamjeram im gotovo ništa. O sitnicama smo uvijek mogli s njima razgovarati i probleme riješiti. Ja za ovu situaciju odgovornom držim zamjenicu gradonačelnika, Sandru Krpan. Ona se u medijima postavila u ulogu osobe koja uspješno rješava problem nedostatka mjesta u vrtićima.

Pa svaka čast. Utrpali ste djecu u svaki slobodan zakutak koji ste mogli pronaći, rastegnuli kadar do iznemoglosti, potpuno devastirali sustav rada s djecom i srozali standard, odnosno sumnjam da se uopće zadovoljava zakonski minimum. Nehotice izgubili priliku dobiti sufinanciranje za izgradnju novih vrtića jer ste kreirali preko 90% potrebnih mjesta.

Odgajateljice su katkad s djecom cijele dana kada nema mogućnosti zamjene, spajaju se grupe na polovici dana, rastaču se iz jedne grupe u druge dvije ili tri, one odlaze na zamjene u druge vrtiće.

Da li zamjenica gradonačelnika i gradski odjeli razmišljaju o sadržaju za djecu? Hoće li se i na koji način nešto promijeniti u sljedećoj godini? Da li se vodi neka evidencija provedbe programa i provjerava, potiče i educira odgajatelje?

Molim vas učinite nešto za kvalitetu, ovo nije dobro.
Očajno je, ovako možete angažirati zaštitare i svaki park u gradu proglasiti vrtićem.

Hvala, Rok

marinc / 16.02.2024.

Poštovani,

u Upravnom odjelu odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade naglašavaju da su tijekom proteklih pedagoških godina uloženi su veliki napori u razvoj kvalitete predškolskog sustava, koji su svakako rezultat suradničkog, uvažavajućeg odnosa Grada i vrtića. Upravo stoga izražavaju žaljenje zbog Vašeg nezadovoljstvo radom vrtića u kojega je upisano Vaše dijete te dodaju da je riječ o izdvojenom slučaju, o čemu svjedoči i činjenica da je Vaša pritužba prva ovakve vrste. Ujedno Vas pozivaju da se s to, i vezi obratite nadležnim službama , kako bi se kvaliteta rada poboljšala na obostrano zadovoljstvo.

Dječji vrtići Grada Rijeke u pedagoškoj 2023./2024. godini imaju formiranih ukupno 200 odgojno-obrazovnih skupina sa oko 3.000 upisane djece te zaposlenih 650 djelatnika. Svi oni su stručni i obrazovani, svatko sa svojim djelokrugom poslova i odgovornošću. Ukoliko ste nezadovoljni njihovim radom, svakako Vas pozivamo da se po tom pitanju izravno obratite stručnim službama Dječjeg vrtića. Stručno-pedagoški nadzor u dječjim vrtićima te stručno-pedagoški nadzor nad izvođenjem programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima provodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Ukoliko smatrate da je došlo do ozbiljnih previda u radu, predlažemo Vam da se obratite nadležnom tijelu. Inspekcijski rad nad radom vrtića provodi Prosvjetna inspekcija kojoj se također možete obratiti ako ste mišljenja da je došlo do propusta u poslovanju vrtića. S obzirom da u pritužbi implicirate na nedostatak odgojno-obrazovnog osoblja, važno je naglasiti kako se odgojno-obrazovni rad u sve tri gradske predškolske ustanove odvija uredno i u potpunosti poštujući sva prava djece i zaposlenika.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ravnatelj dječjeg vrtića poslovodni i stručni voditelj predškolske ustanove, dok na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade odgojno-obrazovni djelatnici, točnije odgojitelj i stručni suradnik pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

Stručna služba dječjeg vrtića ima ključnu ulogu u osiguravanju kvalitetnog predškolskog rada i skrbi za djecu. Stručnu službu svakog dječjeg vrtića Grada Rijeke čini psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator i zdravstvena voditeljica. Stručna služba planira i provodi programe prilagođene razvojnim potrebama djece, prati i vrednuje napredak djece u njihovom razvoju i učenju, surađuje s roditeljima u praćenju i podršci djetetovom razvoju, pruža podršku odgojiteljima i stručno ih usmjerava u radu s djecom, sudjeluje u stručnim timovima unutar vrtića, radi kontinuiranog unapređenja prakse, surađuje s vanjskim institucijama i stručnjacima kako bi se osigurala podrška i resursi potrebni za optimalan razvoj djece, prati i primjenjuje zakonske i propisane standarde u radu vrtića. Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odgojitelj je stručno osposobljena osoba koja provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini. On pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima. Prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti. Radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima. Vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa. Surađuje s roditeljima, stručnjacima i stručnim timom u dječjem vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi u lokalnoj zajednici. Odgovoran je za provedbu programa rada s djecom, kao i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu. Odgojitelji su obvezni trajno se educirati za rad te edukacija čini sastavni dio njihove redovne satnice.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na prijedlog ravnatelja, za svaku pedagošku godinu donosi godišnji plan i program rada koji definira ciljeve, aktivnosti i metodologiju rada vrtića tijekom godine. Njime se definiraju pedagoški ciljevi odnosno ciljevi za razvoj djece u vrtiću na socijalnom, emocionalnom, fizičkom i kognitivnom području. Program određuje aktivnosti i sadržaje koji će se provoditi kako bi se postigli postavljeni ciljevi. To uključuje različite igre, zadatke, radionice, sportske aktivnosti, umjetničke i druge aktivnosti prilagođene dječjoj dobi i interesima. Temeljem plana i programa rada ustanove izrađuju se planovi programa i rada pojedinog objekta i skupine. godišnji plan i program omogućuje kontinuiranu evaluaciju svog rada, kako bi identificirao uspjehe, nedostatke i područja koja zahtijevaju poboljšanje te kako bi se prilagodio promjenama i potrebama djece i zajednice. Krajem pedagoške godine izrađuje se izvješće o radu dječjeg vrtića koje se dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje sadrži evaluaciju rada vrtića na godišnjoj razini, pa tako i evaluaciju rada svake skupine pojedinačno. Odgovornost za provedbu programa snosi ravnatelj, stručna služba i odgojitelji u okviru svoje skupine.

Odgojiteljsko vijeće stručno je tijelo dječjeg vrtića kojeg čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni ranici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove.
Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More sklopljen je 28. lipnja 2023. godine, a potpisnici su gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske Božica Žilić te Vedran Sabljak, voditelj riječkog ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Njime je ukupna bruto plaća zaposlenicima u gradskim vrtićkim ustanovama povećana u rasponu od 6 do 28 %, što u prosjeku iznosi 15,26 % te je za plaće zaposlenika u gradskim vrtićima u proračunu za 2023. godinu osigurano povećanje od 4.805,925 eura u odnosu na dotadašnji plan. Pomoćno-tehničko osoblje s postojećim je koeficijentom usklađeno s koeficijentom radnika u osnovnoškolskim ustanovama te sa Zakonom o minimalnoj plaći i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu. Prilikom otvaranja novih vrtićkih skupina u jesen 2023. godine u vrtićima Val, Orehovica i Galeb, zamjetan je bio trend prelaska odgojitelja i odgojiteljica iz drugih vrtića u one riječke. Naravno, postoji, kao i uvijek, određeni broj kratkotrajnih bolovanja na radnim mjestima odgojitelja, spremača i kuhara. No, situacija se uspješno rješava te nema nikakvog prekida u odgojno-obrazovnom radu. Vjerujemo da ste svjesni toga da nije moguće utjecati na pobol djelatnika, odnosno individualno korištenje bolovanja.

Nadamo se Vašem razumijevanju.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Dobar dan,

hvala vam na odgovoru, pretjerano opširnom, ali razumijem vašu poziciju. Ne prenosim informacije koje sam čuo ili pročitao, već vlastito iskustvo.

– Dijete većinu vremena broji vrane i golubove.
– Kadar se žali da je previše rastegnut.
– Dijete ne želi ići u vrtić jer nikad ne zna koja teta će ih dočekat i u koju će ih grupu preseliti nakon ručka.
– Djevojčice i dječaci se uopće ne igraju zajedno niti ih se na to potiče.

Iznenadio me podatak da vam se nitko nije obratio sa sličnim problemom, jer razgovaram s drugim roditeljima i na istoj smo stranici. No gledajte, i ja ovdje pišem polu-anonimno.

Mene ne zanimaju inspekcije, tetama se nitko ne želi zamjeriti, otvorene komunikacije nema. Samo banalni problemi se komuniciraju.

Svaki put kad otvore temu većih plaća malo me stisne, jer želim da imaju veću plaću, da budu zadovoljni oni, a posljedično i djeca. Sada mi ih je teško poduprijeti.

Uzmite u obzir ovo što sam napisao i pokušajte nešto učiniti. Ne ovakvim odgovorima kakav ste dali meni, naredbama, pravilnicima i ostalim birokratskim alatima, već ljudskim razgovorom i dogovorom s vašim osobljem.

Odgovorite

Kalendar događanja

Izložba
 • 09.04. – 27.04.
 • (19:00)

Izložba “Budi susjed!” i Urbani separe u Galeriji Kortil

Izložba pokazuje što se dogodi Rijeci kada se spoji deset tisuća susjeda, posjetitelja, stručnjaka, volontera, institucija, partnera, turista i mjesnih odbora...

Detaljnije

Radionica
 • 20.04.
 • (12:00)

Geštalt psihološka radionica

Geštalt psihološka radionica o gaslightingu na kojoj će psihologinja Mia Rukavina nastojati stvoriti prostor za holistički pristup temi s fokusom na osnaživanje žena...

Detaljnije

Izložba
 • 19.04. – 20.04.
 • (12:00)

Izložba na Sajmu 3N: Napusti normalne naprave

Zagrebačka Radiona te slovenski kolektivi Cirkulacija2 i BridA sudjeluju u izlagačkom dijelu Sajma 3N: Napusti normalne naprave u dvorani Filodrammatice...

Detaljnije

Druženje
 • 23.04.
 • (18:30)

Upoznaj umjetnika u MMSU-u: Vlad Nancă

Rumunjski umjetnik Vlad Nancă, koji je trenutno u Rijeci na umjetničkoj rezidenciji Kamov, predstavit će nam svoju dvadesetogodišnju karijeru...

Detaljnije

Predavanje
 • 25.04.
 • (13:00)

Predavanje „EU projekti – moj izbor za karijeru!“ na Filozofskom fakultetu

Predavanje će održati Srđan Kerčević iz Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije....

Detaljnije

Književni susret
 • 26.04.
 • (18:00)

Impulse festival: Promocija “Antologije hrvatske i srpske slem poezije” u GKR-u

Jedinstveni kulturni poduhvat koji na jednom mjestu okuplja 64 pjesnika i pjesnikinje iz dviju susjednih država koji na 368 stranica predstavljaju svoju poeziju ...

Detaljnije