Poštovani,

možete li reći kad će biti obnovljena Ulica Vjekoslava Đukića (KBC SUŠAK) i da li je u planu uopće? Jer njome je teško prometovati.

KBC SUŠAK – Ulica Vjekoslava Đukića. Nakon izgradnje novih dijelova bolničkih zgrada od strane države, cesta je propala. Spominjao se i rotor jer izlazak na glavnu cestu je nepregledan i opasan, no od toga ništa. Također jako velik broj ljudi gravitira tom području i često su prometni čepovi jer grad nije cestu iznad Studentskog kampusa spojio na riječku zaoblilaznicu. Po zadnjim novinskim informacijama niti neće.

Možete li reći koji su cestovni planovi što se tiče tog istočnog dijela Rijeke koji sudeći ne prati razvoj.
Također velik broj pritužbi vozača je i na obližnju Ulicu Matina Kontuša po kojoj je nemoguće normalno vozit jer te baca na sve strane.

Lp

LPRI / 08.11.2022.

Poštovani,

u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode da je uređenje raskrižja ulice Vjekoslava Dukića i Tome Strižića planirano Proračunom za 2023. godinu. Početak gradnje očekuje se u prvom kvartalu iduće godine, a dovršetak sredinom 2023. godine.

Ulica Vjekoslava Dukića je prometna poveznica Sveučilišnog Kampusa i Kliničkog bolničkog centra Sušak na mrežu gradskih prometnica. Svojim istočnim krakom povezana je na ulicu Tome Strižića. Izgradnjom Kampusa i KBC-a povećano je prometno opterećenje postojećeg raskrižja sa ulicom Tome Strižića te je Grad Rijeka pokrenuo postupak rekonstrukcije raskrižja ulica s pripadajućim dijelom privoza koji uključuju i trasu ulice Vjekoslava Dukića dugu oko 280 m, kako bi se obuhvatili i planirani priključci KBC-a na tu ulicu. Projekt je podijeljen u dvije faze. Prva faza obuhvaća trasu Ulice Vjekoslava Dukića od cca 280 metara te unutar trase rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje, izgradnju javne rasvjete te izgradnju telekomunikacijske infrastrukture. Druga faza obuhvaća radove preoblikovanja postojećeg “T” raskrižja u četverokrako raskrižje s kružnim tokom prometa, što podrazumijeva i izmještanje dijela postojećih instalacija, prilagodbu ogradnih zidova i pješačkih površina novom raskrižju te izgradnju dijela vodovodne i plinske instalacije.

U sklopu svih ovih radova srušit će se i postojeći objekt koji se nalazi unutar obuhvata gradnje prometnice i raskrižja.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite