U proračunu za 2021 je cesta za Kaufland Škurinje. Zanima me koja je točna lokacija?
Je li to zona ispod bivšeg Getroa ili gdje? (sada Pevexa)

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje
U 2021. godini predviđa se rekonstrukcija postojeće i djelom gradnja nove pristupne prometnice za novi trgovački centar Kaufland na Škurinju. Prometnica u dužini od 89 m rekonstruira se i gradi sa svom pratećom komunalnom infrastrukturom.
CIJENA: 1.700.000,00 kn

Naturali / 24.11.2020.

Poštovani,
u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode kako je riječ o prometnici čija je rekonstrukcija predviđena Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke, točnije o privozu Osječke ulice, a obuhvaća prometnicu koja je na mjestu današnje nerazvrstane ceste za prilaz tehničkom pregledu i poslovnim prostornima Arkada nekretnine d.d., na k.č. 688/1 k.o. Stari grad, radnog naziva Kaufland Škurinje.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite