Poštovani, u potpunosti je jasno da svaki zaposlenik ima pravo i mora imati pravo na dnevni odmor na poslu, marendu, pauzu…
No, potpuno je nejasno zašto baš svi djelatnici gradskih služba poput recimo Vodovoda i kanalizacija moraju u isto vrijeme izlaziti na marendu, a građani pokušavati tempirati vrijeme kada će doći.
Ne bi li bilo razumno da uvijek jedan djelatnik bude raspoloživ čak i za vrijeme pauze. Vjerujem da ima dovoljno djelatnika pa da se tako tjedno mogu rotirati, a građanima omogućiti bolju uslugu. To vrijedi za sve gradske službe.

Unaprijed hvala!

biker1901 / 31.01.2020.

Poštovana,
raspored tjednog i dnevnog radnog vremena službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke određeno je Odlukom o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke.
Navedenom Odlukom tjedno radno vrijeme određeno je u trajanju od 40 sati, a redovno se raspoređuje po osam sati dnevno na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.
Redovno dnevno radno vrijeme utvrđeno je u vremenu od 8 do 16 sati, uz mogućnost početka radnog dana između 7.45 i 8.15 sati te završetka od 15.45 do 16.15 sati.
U redovno radno vrijeme uključena je i stanka od trideset minuta koja se, u pravilu, koristi između 11 i 12 sati.
U Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. zahvaljuju Vam na prijedlogu koji će svakako razmotriti, a možda i primijeniti u budućoj organizaciji rada.
Odlukom o radnom vremenu, rasporedu i evidenciji radnog vremena ovog komunalnog društva, temeljem Zakona o radu, Društvenog i Kolektivnog ugovora za djelatnike KD Vodovod i kanalizacija, korištenje dnevnog odmora svakog radnog dana utvrđeno je u vremenu od 10.30 do 11 sati.
Izuzetak u korištenju dnevne stanke, a koji je relevantan u ovom konkretnom slučaju, odnosi se na djelatnika zaposlenog na mjestu poslovne tajnice te dvaju djelatnika Odjela prodaje i naplate u šalter sali na lokaciji Dolac 14. Riječ je o referentu obračuna usluga i referentu prodaje i naplate.
Poslovnoj tajnici korištenje dnevnog odmora omogućeno je u vremenu od 12 do 12.30 sati, dok djelatnici blagajne polusatnu stanku koriste naizmjenično i ovisno o dnevnoj zahtjevnosti procesa rada.
Usluge šalter sale, odnosno blagajne, strankama su na raspolaganju neprekidno, svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati. Na tom mjestu korisnici vodnih usluga mogu saznati sve potrebne informacije u vezi naplate i prodaje vode, podmiriti potrebna plaćanja, prijaviti stanje obračunskog vodomjera, provjeriti postojeća dugovanja, obaviti promjenu korisnika vodnih usluga, zatražiti obročno plaćanje računa i preraspodjelu naplate korištenjem sredstava zajedničke pričuve zgrade, predati zahtjev za demontažu vodomjera i sl.
Ostali odjeli Društva korisnicima su na raspolaganju sukladno trenutačno važećem radnom vremenu i propisanoj dnevnoj stanci.
S radnim vremenom pojedinih službi, a ovisno o vrsti postupka koji trebaju osobno obaviti u VIK-u, primjerice u slučaju kada postupak nije moguće provesti elektronskim putem, korisnici se mogu upoznati i putem internetskih stranica Društva, http://www.kdvik-rijeka.hr.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite