Poštovani,

molim za informaciju kontakta telefonom ili e-mailom osobe koja se u Rijeci efikasno bavi zaštitom vizualnog identiteta Grada u smislu pravovremenog uklanjanja obilježja i simbola NDH, kukastih križeva i sličnoga sa javnih površina. Bilo bi izvrsno i progresivno da takve grafite u prolazu ne moramo svakodnevno gledati mi građani, naša djeca, ali niti naši gosti – studenti koji dolaze studirati u Rijeku ili turisti.

Vizualni identitet grada u kojem se živi je jedno od važnih pitanja u očuvanju kvalitete života svakog demokratskoga i uređenoga grada u svijetu.

Zato, molimo lijepo, predložite kontakt operativnog multidisciplinarnog radnog tijela kojemu se kao obični građani možemo obratiti s prijavom za konkretnu operativnu akciju uklanjanja spomenutih grafita, ali i prevenciju da počinitelji i potencijalni budući počinitelji takvih napisa pronađu osobnu i društvenu svrhu i konstruktivnu aktivnost u svom životu.

Pedagoški propusti u školama, nemoć socijalnih službi i opća društvena apatičnost pred nasilničkim ponašanjem, među koje pripadaju i ovakvi društveno neprihvatljivi grafiti, su sigurno dali doprinos postojanju takvih grafita kojima svjedočimo po fasadama – uglavnom javnih zgrada. Imajući u vidu da su počinitelji vjerojatno žrtve okolnosti odrastanja koje im nije omogućilo pozitivan identitet i samopoštovanje kroz samorealizaciju i profesionalnu realizaciju, molimo i nudimo suradnju u zaštiti od obezvređivanja identiteta grada Rijeke putem nemuštih i odbijajućih poruka koje se evidentno komuniciraju na fasadama i odbijaju nas da živimo ovdje. Očekujemo od gradske uprave brze i konkretne aktivnosti, pogotovo jer psihosocijalni uvjeti života u pandemiji potenciraju navedene rizike.

Lp
N. V. za zainteresiranu grupu građana

NV / 27.01.2022.

Poštovani,
u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav zahvaljuju vam na svim prijedlozima i kritikama te ističu kako, po pitanju uklanjanja grafita, posebice neprimjerenog sadržaja, postoji propisana procedura koju ćemo pojasniti u nastavku. Naime, takve grafite građani prijavljuju Direkciji komunalnog redarstva. Ukoliko je grafit neprimjerenog sadržaja, Komunalno redarstvo o tome je obvezno obavijestiti Policiju koja potom provodi izvid, nakon čega Policija obavještava Komunalno redarstvo da se grafit može ukloniti. Tada Komunalno redarstvo, temeljem Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, donesenog 1. prosinca 2020. godine, a koji sadrži mjere usmjerene na sprečavanje vandalizma, izdaje nalog vlasniku, upravitelju objekta ili Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, da se grafit ukloni. Ova Direkcija potom izdaje nalog ugovornom izvođaču za obavljanje tih radova. Ako grafit nije neprimjerenog sadržaja, postupak ne uključuje Policiju, dok je ostala procedura ista.
Nažalost, ovakvim vrstama oštećenja susreću se brojne urbane sredine, u kojima su, baš kao i u Rijeci, vrlo često najvidljiviji upravo grafiti ispisani po pročeljima zgrada.
Grafiti o kojima Vi govorite svakako uništavaju i nagrđuju imovinu, smanjuju njezinu vrijednost te nepovoljno utječu na atraktivnost grada kao turističke destinacije.
Ono što stvara problem jest činjenica da je ovakvu vrstu vandalizma vrlo teško sankcionirati, s obzirom da se u velikoj većini slučajeva počinitelje ne zatekne na licu mjesta. Stoga komunalni redari, koji u okviru svojih ovlasti imaju mogućnost naplate kazne na licu mjesta ili pak predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga, nisu u mogućnosti zakonske ovlasti i primijeniti. U cilju suzbijanja ovog problema, kako je prethodno već navedeno, donesen je Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, koji sadrži mjere usmjerene na sprečavanje vandalizma. Između ostalog, njime je propisano da komunalni redari i tajnici mjesnih odbora grada Rijeke, pojačano obilaze i nadziru pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na pročeljima zgrada i javnoj imovini. Na temelju objedinjenih podataka planira se izraditi baza podataka koja će prikazivati koncentraciju vandalizma po mjesnim odborima te će se, prema prikupljenim podacima, odrediti prioritetne lokacije za postavu nadzornih kamera za praćenje vandalizma, što će omogućiti svrhovito korištenje resursa namijenjenih rješavanju problema vandalizma.
Komunalno redarstvo, također, u suradnji s nadležnom Policijskom upravom, aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, o tome obavještava nadležnu policijsku upravu, kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja.

Također, u prosincu 2020. godine, upravo iz ovih i sličnih razloga, a kako bi naši sugrađani mogli pomoći u rješavanju ovakvih i sličnih situacija neodgovornog ponašanja sugrađana, otvorena je aplikacija „Gradsko oko“, internet platforma posvećena dvosmjernoj komunikaciji s građanima po pitanjima vezanim za komunalnu problematiku na području Rijeke, a putem koje naši sugrađani mogu prijaviti svaki vandalski čin, uključujući i iscrtavanje grafita.

Ujedno, napominjemo da u strogom centru grada, upravo zbog atraktivnosti zone, Grad Rijeka uklanja sve grafite, naročito ukoliko se radi o onima neprimjerena i uvredljiva sadržaja, bez obzira je li grafit na privatnom ili javnom vlasništvu. Složit ćete se, da su ova rješenja jedina moguća koja možemo primijeniti u nastojanju sprječavanja ovakve vrste nagrđivanja vizure grada, ali i života njegovih stanovnika.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite