Poštovani,

Molila bih Vas da poduzmete korake vezano za područje oko 12 kontejnera na početku ulice Emilija Randića budući je oko njih već godinama mali divlji deponij. Prijavljena je već deratizaciji najezda štakora, a u zgradama iznad tih kontejnera ima dosta i male djece, uz nas odrasle koja su ugrožena i smradom i štetočinama koje stalno izlijeću iz tih kontejnera. Budući da nekulturu tih “ljudi” koji odbacuju svakakav otpad ne možemo promijeniti možda bi mogli u suradnji sa čistoćom postaviti neke kaveze pa kontejnere u njih, staviti video nadzor ili jednostavno pomaknuti te kontejnere na drugu lokaciju. U prilogu šaljem slike deponija.
Isti dopis će biti poslan čistoći, komunalnom i mjesnom odboru.

Lijepi pozdrav

Iva / 01.06.2023.

Poštovani,

vjerujemo da ste imali priliku uvjeriti se da je sav komunalni nered u okruženju spremnika za komunalni otpad na navedenoj lokaciji uklonjen, temeljem Vaše dojave i izvida komunalnih redara. Kao što i sami navodite, riječ je o neprimjerenom ponašanju pojedinaca i nedostatku opće kulture što je, nažalost slučaj i u drugim riječkim kvartovima. Unatoč tomu što djelatnici Komunalnog društva Čistoća redovito odvoze otpad, učestalo se ponavljaju situacije da se na određenim lokacijama stvaraju mini deponiji i to uz kontejnere. To pak onda zahtijeva izvanredno čišćenje od strane Čistoće, što je dodatni trošak. Stoga ovo Komunalno društvo redovito, već dugi niz godina, nastoji educirati sve kategorije stanovništva, da je za čistoću grada odgovoran svaki pojedinac i da svatko svojim ponašanjem može pridonijeti boljoj i ljepšoj Rijeci.

Odlaganje otpada pored spremnika je nepropisno, neovisno je li riječ o običnom kućnom smeću, glomaznom otpadu ili otpadu od orezivanja. Sve to je komunalni nered. Takav otpad ne prikuplja se tijekom redovnog odvoza smeća, već isključivo temeljem izvida komunalnog redara, a potom temeljem izdanih izvanrednih naloga. KD Čistoća samostalno svakodnevno prijavljuje različite pojave komunalnog nereda, no uputno je da i savjesni građani nepropisnom odlaganju ili ako imaju saznanja i o počinitelju tog prekršaja, o tome izravno obavijeste Komunalno redarstvo putem Dežurnog centra 209 497, besplatnog telefona 0800 51 00 od 0 do 24 sata ili e-maila komunalno.dezurstvo@rijeka.hr.

Prekršajno sankcioniranje osoba koje odlažu otpad na navedenoj lokaciji pridonijelo bi rješavanju ove situacije. Međutim, Prekršajnim zakonom propisano je da prekršaj mora utvrditi komunalni redar neposrednim opažanjem, što najčešće nije slučaj. Zbog toga ne postoji osnova za prekršajno sankcioniranje od strane komunalnog redara. Komunalno redarstvo redovito kontrolira ovu lokaciju, ali nije za očekivati da, uz sve ostale obveze, redari budu prisutni isključivo na spornom području kako bi zatekli prekršitelje i prema njima poduzeli odgovarajuće mjere. Međutim, suradnju su dogovorili s djelatnicima KD Čistoća koji im dostavljaju sve korisne informacije, primjerice registarske oznake vozila čiji vlasnik nepropisno odlaže komunalni otpad i slično. To je potrebno za pokretanje prekršajnog postupka. Također, u situacijama kada komunalni redar nije neposrednim opažanjem utvrdio prekršaj, već djelatnici KD Čistoće, dogovoreno je da je potrebno s njihove strane dostaviti i osobne podatke o tim osobama, kako bi, ukoliko bi se u daljnjem prekršajnom postupku pojavila potreba za njihovim svjedočenjem, na taj način u dokaznom postupku dokazivalo počinjenje prekršaja.

U svakom slučaju, prema osobama koje komunalni redari osobno zateknu u počinjenju prekršaja, primjenjuju se prekršajne sankcije te će se takvo postupanje i nadalje primjenjivati. Informacije građana pomažu oko utvrđivanja mjesta na kojima se učestalo uočavaju onečišćenja, a svakako će i nadalje biti nužno apelirati na savjest građana, jer sama čistoća, kao što je prethodno već naglašeno, ne ovisi isključivo o radu nadležnih gradskih službi i institucija, već i o ponašanju svih pojedinaca kako bi naša Rijeka zaista bila grad kakav želimo.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Poštovani,

Prvo se zahvaljujem na izrazito brzoj reakciji, dečki su to brzo odradili, ali na žalost, već u subotu predvečer (znači nekoliko sati nakon čišćenja) su se opet našle kutije, deke, vrata od frižidera, vreće i još toga. Na žalost, smatram da edukacijom nećete ništa postići nego isključivo represijom i kažnjavanjem. Nedavno je “čovjek” iz nebodera istovario cijelo predsoblje pored spremnika i rekao tako i tako ih plaćamo i zato neću to voziti na deponij. “Ljudi” jednostavno brkaju odvoz smeća i odvoz njihovog vlastitog deponija. Uostalom i razni kombiji za postavljanje klimatizacije ili za selidbe uredno staju i iskrcavaju smeće pored spremnika. Dok im se uspije tablica uslikati oni odu, a uostalom mislim da je i kažnjivo neovlašteno slikanje. Zato mislim da bi najbolje riješenje bila širokokutna kamera na stupu pa da im se počnu isporučivati kazne.

Ili kao u ulici Braće Bačić i I.Ćikovića Belog ograditi kontejnere ili ih staviti na adekvatnije mjesto oko kojeg ne bi bilo prostora za odlaganje ostalog otpada.

Zahvaljujem još jednom na trudu i brzoj reakciji.

Lijepi pozdrav

Odgovorite