Radnici ČISTOĆE prilikom redovnog istresanja baja zavire u baju, i ako nije skroz puna , ne istresu ju, ostave ju. Zanima me da li su dobili sluzbeu uputu da to tako rade ili su to na svoju ruku?

skipper / 03.07.2024.

Poštovani,
u Komunalnom društvu Čistoća navode da njihovi djelatnici, prilikom redovnog postupanja, prazne sve predviđene spremnike, bez obzira jesu li puni ili ne. Dakle, ne postoji naputak kojim se ne bi praznili nedovoljno napunjeni spremnici. Međutim, moguće je da se pri postupanju obavljaju opravdane provjere spremnika, vezano za vrstu otpada koji se u njih odlaže. Naime, često se događa da se u spremnik za miješani komunalni otpad odlaže, primjerice građevinski ili glomazni otpad, što pak može dovesti do kvara mehanizacije.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Hvala Vam na odgovoru. Nije bilo otpada koji ne spada u baju, samo nije bila puna. Ako nisu dobili naputak da ne prazne poluprazne baje, onda nas zakidaju na svoju ruku, te Vas molim da ih upozorite da nam redovito prazne baje.
Hvala unaprijed

Odgovorite