Poštovani,

kada se počinje graditi pristupna cesta za džamiju?

Tommy-ri / 26.05.2021.

Poštovani,
u četvrtom kvartalu 2021. godine planira se provođenje postupka nabave za gradnju pristupne ceste, a sama gradnja I. faze zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) u dužini od 120 metara sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom, te rekonstrukcija priključka prema Islamskom centru u dužini od 130 metara sa dogradnjom prateće komunalne infrastrukture, planira se provesti u 2022. godini.
S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite