Smatram da bi bilo potrebito naći neko bolje rješenje od ovog.

Boris Scutari / 07.10.2011.

Nije moguće ostaviti poruku.