Poštovani,
tvrtka Jukić-Dam d.o.o. koja je dobila posao na urešenju fasade na zgradi u ulici Franje Belulovića 6, je dijelove skele postavila ispred i oko trafostanice i tako stoji već 3-4 dana.

Ulaz u trafostanicu je blokiran i u slučaju bilo kakvog kvara ili nesreće na trafostanici dolazi u pitanje sigurnost stanara u navedenoj zgradi.

Pitanje je: Tko je zadužen za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje dijelova skele i tko nadzire da li je sve po pravilima?

Rijecanin / 15.09.2015.

Poštovani,

temeljem vaše prijave, komunalni redar je obavio očevid na adresi Franje Belulovića kbr.6, gdje tvrtka „JUKIĆ DAM“ d.o.o. izvodi građevinske radove na sanaciji fasade stambene zgrade i u fazi su montaže skele oko zgrade.

Naime, u našem gradskom Odjelu za komunalni sustav, dozvole za privremeno zauzeće javne površine i skladištenje građevinskog materijala na javnoj površini u slučaju zauzeća, izdaje Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti,Titov trg 3, a kontrolu vrši Direkcija za komunalno redarstvo.

Uvidom u njihovu dokumentaciju utvrdili smo da je skela postavljena na zemljištu koje pripada samoj zgradi, što znači da Grad Rijeka nije izdao rješenje za zauzeće javne površine.

Neovisno o tome, izvođaču radova je naloženo da u što kraćem roku ukloni dijelove skele i građevinskog materijala koji se nalaze uz trafostanicu te oslobodi pristup trafostanici.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Poštovani,
nažalost ne mogu povjerovati da je zemljište na kojem se nalazi trafostanica i koja je “zarobljena” djelovima skele u vlasništvu zgrade i ako je to tako, ne znam kojim pravom se izdali izvođaču nalog za ukljanjanje dijelova skele.

Odgovorite

Kalendar događanja