Poštovani,

prema mojoj procjeni od veljače ove godine na ulazu 1 u Tower centar, na malom dječjem igralištu nedaleko od toga smještenom između Janka Polića Kamova 79 i 81, na klupama iza bus stajališta u Janka Polića Kamova između kućnih brojeva 57 i 55 te u Parku Nike katunara na Šetalištu XIII.divizije se skupljaju beskućnici koji su se tada i do sada prvi puta ovdje pojavili. Napominjem da na Pećinama živim 19 godina i nikad ih nisam vidio ovdje iako im lica znam iz centra grada i Žabice. U ova 4 mjeseca osobno sam ih vidio, a bio sam i meta žicanja novca, cigareta i gledanja uriniranja i povraćanja po javnim površinama.

Osim toga, nemili događaj od nekidan na plaži kod adrese Šetalište XIII.divizije 44 dovoljno govori o ovome. Naime, ta vila je destljećima zapuštena, ali zbrinuta visokom ogradom i lancima na ulaznom portunu. Upravo u zadnja 4 mjeseca dio ograde je razvaljen, a lanca na portunu više nema i portun je širom otvoren.

Pećine su zbog tih 5-6 muškaraca i jedne žene postale nova Žabica. Pristup napuštenoj vili je omogućen sada svima i vidimo kako se to završilo-smrtnim ishodom.

Zanimljivo je i da je spomenuto mjesto okupljanja tih ljudi 50m zračne linije od mjesta gdje živi i gradonačelnik iako to nema nikakve veze, spominjem to u kontekstu kako je moguće da nitko ne brine o propadanju vile, o provali u privatan posjed i o hodanju pijanih i drogiranih ljudi po Pećinama i maltretiranju stanovnika Pećina i kupaca Towera od strane istih.

Otkad se ovaj događaj sa smrtnom posljedicom dogodio, dakle 2 dana, ne viđam ih više pa mi to govori da su oni i sudjelovali u njemu i da su pritvoreni. Ali samo jedan je uhićen, a ostali će se vjerovatno vratiti nama na druženje ukoliko komunalno redarstvo ne poduzme nešto u smislu obilaska navedenih lokacija i zatvaranju pristupa napuštenoj vili.

Moja primjedba je dobronamjerna i vodi isključivo prema održanju kvalitete života nama koji živimo na Pećinama kao i ljudi koji dolaze u Tower ili na plažu.

Hvala unaprijed na odgovoru uz srdačan pozdrav.

tuzibaba123 / 03.07.2020.

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašoj prijavi.
Direkcija za komunalno redarstvo, temeljem Odluke o komunalnom redu, provodi redovne i izvanredne kontrole komunalnog reda na području grada Rijeke, pa tako i na području Pećina.
Problemi s beskućnicima koje navodite u prijavi, nisu u ovlasti komunalnog redarstva, već prvenstveno Policije (remećenje javnog reda i mira), te Centra za socijalnu skrb (zbrinjavanje i skrb o beskućnicima). Vezano za provalu i boravak u privatnom objektu koje također spominjete, također je u domeni postupanja Policije, a s obzirom da se radi o kaznenim djelima.
U tom smislu, komunalno redarstvo nema nikakve ovlasti postupanja u privatnom prostoru, osim što će gradske nadležne službe pravnim zastupnicima navedenog objekta proslijediti prijavu vezano za zaštitu privatne imovine od strane vlasnika.
Također, prijava će biti proslijeđena i Policiji i Centru za socijalnu skrb na nadležno postupanje.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite

Kalendar događanja