Hoće li i ove godine, kada se ne predviđa u jednom pomorskom mjestu snijeg i dalje privatnoj firmi Ceste Rijeka, platiti oko 2 milijuna kuna za “čišćenje snijega” i najam ralica u “pripravnosti” za ovu zimu, unatoč financijskoj krizi?

Prije ste stalno navodili da je sve prema pravilnicima i programima čišćenja koje sami pišete.

Ovako isto Bandić komentira dodijeljivanje adventskih kućica “sve je učinjeno po zakonu tom i tom, pravilniku tom i tom”. Bilo bi po zakonu da je jedna nula manje i da postoje aneksi ili nešto slično ugovoru/javnoj nabavi da postoji stavka koja se isključivo isplaćuje ako padne snijeg i dolazi do čišćenja snijega. Može li se postaviti pitanje gradskoj upravi:

Može li se napraviti javni natječaj i prilagoditi gdje bi se dodatni novac dobivao samo ako padne snijeg?

zdravko-herbiko / 29.06.2020.

Poštovani,
ponajprije moramo istaknuti kako zakone predlaže Vlada Republike Hrvatske, a usvaja ih Hrvatski sabor. Grad Rijeka, kao jedinica lokalne samouprave dužan je te zakone poštivati i provoditi, a ako i kada dođe do njihovih izmjena, po njima će se i postupiti.

Tako se radovi Zimske službe u razdoblju od 15. studenoga tekuće, do 15. ožujka iduće godine, obavljaju sukladno Zakonu o cestama, Pravilniku o održavanju javnih cesta, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o održavanju nerazvrstanih cesta grada Rijeke i svim ostalim pozitivnim zakonima i zakonskim propisima.

Zimska služba sastavni je dio redovitog održavanja javnih, nerazvrstanih i javno-prometnih površina s osnovnom zadaćom pružanja maksimalne sigurnosti svim sudionicima u prometu. Samo postupanje je specifično jer podrazumijeva djelovanje kada nastaju zimski uvjeti koji, osim snježnih padalina, uključuju i djelovanje u trenutku niskih temperatura i kada postoji mogućnost zaleđivanja kolnika, u ovom slučaju na svim kolnicima unutar administrativnih granica kojima upravlja Grad Rijeka. Prilikom najave navedenih uvjeta radovi uključuju preventivno postupanje u posipavanju kolnika prije nastupanja samog događaja i kontinuirano djelovanje kada ovi uvjeti stvarno nastupaju. Sama aktivnost se izvodi temeljem Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u zimskim uvjetima u gradu Rijeci.
Zbog specifičnosti i složenosti svih tih radova zakonska obveza upravitelja u vrijeme trajanja zimskih uvjeta mora biti spremnost pristupa djelovanja u svakom trenutku preventivno i aktivno, temeljem planiranih potreba navedenih Operativnim programom, što uključuje i potrebno dežurstvo. Naime, i u zakonu se navodi da je učinkovito postupanje Zimske službe nemoguće ako se pokreće u trenutku nastupa zimskih uvjeta.
Temeljem svega navedenog, a sukladno navedenom Zakonu i propisima obaveza vlasnika i upravitelja cesta, u ovom slučaju za nerazvrstane ceste kojima upravlja Grad Rijeka, odmah po objavi o nastupanju zimskih uvjeta u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15.ožujka naredne godine Zimska služba mora biti spremna djelovati. Spremnost i opremljenost Zimske službe provodi Inspektor za ceste iz Državnog inspektorata na smotri mehanizacije i osoblja u zimskoj bazi. Sve utvrđeno prilikom pregleda na Smotri uvodi se u Zapisnik kojega ovjeravaju inspektor za ceste, svi vlasnici i upravitelji cesta te sam ugovorni izvođač radova Zimske službe.

U tom smislu, još jednom naglašavamo da je djelovanje ovih službi potrebno neovisno o tome kada su njihove aktivnosti i intervencije neophodne. Prema modelu koji Vi predlažete, ne bi bilo nužno niti stalno postojanje, odnosno financiranje vatrogasne službe, spasilačke službe ili Gorske službe spašavanja, jer njihov rad nije potreban u svakom trenutku. Međutim, stoji činjenica da su njihova intervencija ii spremnost na djelovanje itekako važni kada se za to pokaže potreba, prije svega radi sigurnosti i zaštite građana.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja