Nemanja Cvijanović

Nemanja Cvijanović sudjeluje na Manifesti s dva svoja rada.
Prvi je video rad Aplauz! koji
donosi snimku performansa izvedenog na Cvjetnom trgu 2008. godine, kad
je Cvijanović platio građanima da na trgu protestiraju, noseći prethodno
pripremljene transparente i uzvikujući parole. Na taj je način novcem građana
financirao te iste građane, potičući ih da aktivnije provode svoju građansku
dužnost korekcije vlasti i sustava. Drugi rad je ambijentalna instalacija Spomenik
sjećanju na ideju o internacionali
iz 2010. godine, a sastoji se od
muzičkog valjka koji svira melodiju “Internacionala” te niza
mikrofona i zvučnika koji zvuk prenose i pojačavaju, čineći ga ujedno svakim
novim prenošenjem sve nesavršenijim, iskrivljenijim i udaljenijim od izvornog.

Valjda spomenuti i to da online katalog Manifeste 9
koristiti zvuk rada Spomenik sjećanju na ideju o internacionali kao
lajtmotiv za promociju istog kataloga, čime je Cvijanovićev rad dodatno
eksponiran.

Tim povodom razgovarali smo s umjetnikom koji nam je rekao
nešto više o svojim radovima, izložbi i sudjelovanju na istoj. U video prilogu
korištene su i snimke Valentine Grandini.