Izvođenje radova započinje na križanju Bogomira
Ćikovića Marčeva s ulicom Tići i Vladivoja i Milivoja Lenca, nastavljaju
se cijelom dužinom Marčeve i završavaju u ulici Zametskog korena u
kojoj će biti izvedeno posljednjih tridesetak metara vodovoda i to u
smjeru novih POS-ovih stanova na Hostovom bregu.
Promet će se za
vrijeme izvođenja radova privremeno obavljati jednim prometnim trakom u
oba smjera, regulirano privremenim prometnim znakovima i svjetlosnom
signalizacijom.
Prema informacijama iz “Vodovoda i kanalizacije”, za
vrijeme izvođenja radova problema s vodoopskrbom ne bi trebalo
biti. Isporuka vode bit će privremeno prekinuta jedino pri izvedbi spoja
na postojeću vodoopskrbnu mrežu (za otprilike dva mjeseca), a o čemu će
korisnici pravovremeno obaviješteni od strane izvođača radova.
Investitor je KD “Vodovod i kanalizacija”, izvođač DINOCOP d.o.o. iz Omišlja, nadzor obavlja DUEL PROJEKT d.o.o. iz Matulja.
Ukupna
vrijednost nabave materijala, izvođenja radova i obavljanje nadzora nad
njima, uključujući usluge koordinatora i provođenje zaštite na radu
iznosi 707.799,40 kn (bez PDV-a).

(RB)