Radovi
će se izvoditi u ulicama Trampi, Milice Jadranić, Plješivička, Pužići, Obručka,
Ivana Grpca Strinina, Kudej, Starci, Franje Pilepića Pavina, Bože Starca
Jurićeva, Selinari, Ivana Pilepića Franovičina, Soldanac, Vrhovo,
Sušačko-kastafskog odreda, Josipa Mohorića, Kalići i Primorska ulica.

Završetak
radova predviđen je u svibnju 2016. godine.

Radovi
će se izvoditi po dionicama. Izvođenje građevinskih radova započelo je u slijepim
ograncima ulica Milice Jadranić i Trampi.

Tijekom
izvođenja radova promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno
postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.

Informacije
o radovima i grafički prikaz dinamike njihova izvođenja objavljene su na web
stranicama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (www.kdvik-rijeka.hr u rubrici Obavijesti – Radovi) i web
stranici Rijeka prometa d.d. (www.rijekapromet.hr)

Građani
se s planiranom dinamikom izvođenja radova – počecima i završecima radova po
dionicama i fazama izvođenja u ulicama mogu upoznati i u Mjesnim odborima Grbci
i Gornji Zamet te na info telefonu Rijeka prometa d.d. (352 500, od 07:00 do
15:30 sati).

Izvođač radova je
zajednica tvrtki Godina d.o.o. iz Kozine i Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije,
obje iz Slovenije.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova pružat
će Institut IGH d.d. iz Zagreba.

Investitor
je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke.

Prometna
rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke.

Radovi
na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnih odbora Grbci i Gornji
Zamet dio su gotovo 13,5 milijuna eura (oko 104 milijuna kuna bez poreza na
dodanu vrijednost) vrijednog Projekta EBRD, kojim su još o obuhvaćeni radovi na
području mjesnih odbora Pehlin,
Podmurvice, Škurinje, Drenova, Brašćine – Pulac i Srdoči u Rijeci te mjesnom
odboru Kastav u Kastvu.

Projektom
EBRD obuhvaćena je gradnja i rekonstrukcija ukupno 26 kilometara kanalizacije, gradnja kanalizacijske crpne stanice
„Lukovići“ te izvođenje pratećih radova
na 13 kilometara vodovodnih ogranaka. Završetak izvođenja svih
predviđenih radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi u sklopu ovog Projekta
planirano je u srpnju 2016. godine, nakon čega će se omogućiti priključenje za
oko 740 građevina na sustav javne odvodnje.

Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su
kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Povrat
dugoročnog kredita predviđen je sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima iz
pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i
naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.