Radovi i zatvaranje ulice Milice Jadranić


Izvođač radova je „Slavuj“ iskopi i prijevoz
iz Omišlja, a nadzor vrši Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva
Škarica Eusebio iz Rijeke.

U prvoj fazi će biti zatvoren i sjeverni
izlaz ulice Ivana Pilepića Franovičina, koji će biti pušten ponovno u
promet 1. 8. 2013. Time će biti omogućeno kretanje vozila iz smjera
Rijeke u smjeru Marinića, preko ulice Josipa Mohorića i Ivana Pilepića
Franovičina. Do tada sav promet će se morati vršiti zaobilazno.

Promet
iz smjera Marinića prema Rijeci će se cijelo vrijeme radova morati
usmjeriti zaobilazno – preko Pehlina. Interventnim vozilima će prema
potrebi biti omogućen pristup, a lokalna mreža hidranata ostaje u punoj
funkciji.

Prema mogućnostima, a u najboljoj namjeri, izvođač
će u poslijepodnevnim satima (iza 17h) a do jutarnjih sati (7:00h)
omogućiti prilaz osobnih vozila. Napominjemo da to neće uvijek biti
moguće. Ulazi u dvorišta će biti omogućeni pješačkim mostovima, zbog
velike širine rova koja onemogućuje premošćivanje kolnim mostovima.

Vozila Čistoće će u suradnji sa izvođačem uredno servisirati odvoz smeća.

Na
žalost, javni prijevoz Autotroleja neće se moći vršiti po ulici Milice
Jadranić te se mole građani da koriste najbliže linije (linija 3, na
ulici Josipa Mohorića, ili linije koje prolaze kroz Mariniće)

Svi dokumenti koji se odnose na navedene radove nalaze se u prilogu članka.
(V.J.)

Dokumenti: