Priroda društva, Davor Suhan

Kojoj vrsti
tematskog sadržaja dati prednost?

Obzirom na
veoma sofisticiranu tehnologiju psihološke i mentalne kontrole ljudi koja ulazi
u domenu znanstvene fantastike, sve više sam siguran da prednost pripada ovoj
drugoj vrsti.

Razlog tome
leži u činjenici da je tehnološki razvoj ovog oružja dostigao takvu visoku
razinu učinkovitosti da već i samo saznanje o tome može u ljudima pobuditi
osjećaj straha i beznađa, čime se gubi smisao same informacije. Stoga je i
daleko razumnije cijeloj ovoj vrsti problematike prići s druge strane – to jest
sa stanovišta obrane.

No prije nego
se počnemo uspješno braniti svakako je potrebno prihvatiti činjenicu da takva
oružja doista postoje. Riječ je o skupu svih modernih tehnologija koje se
koriste u cilju utjecaja na promjenu stanja ljudske svijesti, poznatim pod
zajedničkim imenom „psihotronika“.

Začetak
njihovog razvoja započinje  još sredinom
prošlog stoljeća u SAD-u, a početkom osamdesetih psihotronika kao zaseban nastavni
kolegij ulazi u redovan program vojnih akademija država Varšavskog pakta.

Dakle nije
riječ o nikakvoj egzotičnoj tehnološkoj tajni. Programiranje ponašanja i
stavova u širokoj populaciji, kontrola građanskih nereda, programiranje i
poticanje želje u ponašanju, osiguravanje poslušnosti i lojalnosti, definirani su
ciljevi danas javno poznatih vojnih znanstvenih eksperimenata sa uspješnom laboratorijskom
i terenskom izvedbom. 

No obzirom da
je riječ o zabranjenoj vrsti oružja, njihova primjena, kao i svi znanstveni
projekti vezani uz njihov razvoj  ostaju
i dalje u domeni strogo čuvane vojne tajne.

Koliko, gdje
i kada se krše ova pravila možemo samo nagađati. No čini mi se da je važnije od
tog saznanja shvatiti razmjere učinka i moguće posljedice ove opasne igre te sukladno
tome razviti strategiju (općenarodne) obrane.  

Osim
konvencionalnih tehničkih sredstava, u vidu radarskog ometanja prijetećih
signala, učinkoviti način zaštite od ove vrste oružja je primjena unutarnjeg
mentalnog štita koji neutralizira njihov učinak. Samo nekoliko minuta vođene
kontemplacije unutar aktivnog sastava oružanih snaga u stanju je poništiti svaku
vrstu negativnog utjecaja psihotroničke tehnologije bazirane na modulacijama
elektromagnetskih valova koji interferiraju sa moždanim procesima.  

Psihotronička
konferencija održana u Pragu 1973., rasvjetljujući znanstvene aspekte daljinske
kontrole moždanih aktivnosti, aktualizirala je stratešku potrebu svjesnog kultiviranja
psihičke i mentalne prisebnosti sa stanovišta uspostave aktivne fiziološke zone
obrane.

Stoga svaki
poziv na razum u masovnim demonstracijama političkog i socijalnog bunta treba
shvatiti kao ozbiljan apel na protokol savjesti, čime se jačaju temelji
demokratske kulture i stvara snažna kolektivna radarska zaštita od svake vrste psihotroničke agresije.

Senzibilizirati
javnost na ovu vrstu samokontrole postaje i obveza samih teoretičara zavjere.